Pobočka najbližšie k terajšej lokalite: Nie je možné zistiť

Náhradné diely pre podvozky nákladných vozidiel

Spoločnosť EUROPART ponúka rozsiahly sortiment náhradných dielov pre podvozky nákladných vozidiel. Celý sortiment začína kolesovými skrutkami a maticami, pokračuje náhradnými dielmi pre nápravy, ako sú súpravy ložísk kolies a kompaktné ložiská, a v neposlednom rade zahŕňa aj ďalšie špecifické komponenty pre nápravy, ako sú trojuholníkové a štvoruholníkové ramená alebo najrôznejšie súpravy na opravu výkyvných čapov kolies či uloženia hnacieho hriadeľa. Spoločnosť EUROPART taktiež dodáva množstvo riadiacich a tlmiacich komponentov, napríklad spojovacie tyče a tlmiče, a okrem toho má na sklade komponenty pruženia všetkých druhov: za všetky môžeme spomenúť vzduchové pružiny, strmene pružín, uloženia pružín či oceľové pružiny všetkých typov.

Pružiny a tlmiče

Hlavná úloha pruženia a tlmenia spočíva predovšetkým v zaručení bezpečných a stabilných jazdných vlastností a pohodlia pri jazde. Zavesenie kolies teda plní úlohu spojovacieho prvku medzi dynamickou hmotnosťou vozidla a kolesami, ktoré zabezpečujú kontakt s vozovkou. Zavesenie kolies musí zároveň tlmiť nárazy, ktoré sa prenášajú na vozidlo z vozovky, a to takým spôsobom, aby na karosériu a teda aj na nadstavbu a kabínu vodiča pôsobili už len jemné výkyvy.

Vzduchové alebo listové pruženie

Samotné zavesenie kolies pozostáva v prevažnej miere z prvkov pruženia (zvyčajne listové a vzduchové pruženie) a tlmenia (tlmiče), ramien a konzol kolies, ktoré zabezpečujú vedenie a tlmenie. V prípade listového pruženia zabezpečujú pozdĺžny a priečny prenos vodiacich síl kolies sústavy pružín. V prípade vzduchového pruženia sú na bezpečné vedenie kolies potrebné ďalšie prvky, napríklad ramená a stabilizátory. Ramená plnia funkciu vedenia nápravy, stabilizátory minimalizujú nakláňanie pri výkyvoch.

Riadiaca náprava a hnacia náprava

Centrálny prvok zavesenia kolies (a teda aj nosný stĺpik kolies) tvoria nápravy. Spoločne s pružením, tlmením a dielmi riadenia predstavujú neodpruženú hmotnosť nákladného vozidla a na vozidle sa nachádzajú v rôznych podobách: napríklad riadené alebo neriadené, ako aj poháňané či nepoháňané. Ako riadené predné nápravy sa často používajú tuhé nápravy s okom, zvyčajne so zalomením, ktoré plní dvojaký účel: na jednej strane poskytuje viac miesta pre motor, na druhej strane umožňuje zachovať čo najnižšiu výšku rámu. Ako zadné nápravy nákladných vozidiel sa spravidla používajú takisto tuhé nápravy, v prípade ktorých sa presadilo používanie systému Banjo (možnosť montáže a nastavovania hlavy nápravy mimo krytu).

Hypoidná náprava alebo vonkajšia planétová náprava

Do cestných vozidiel sa v súčasnosti montujú už takmer výlučne hypoidné nápravy (diferenciál s kužeľovým kolesom a stredovým uložením pohonu), ktorých výhody spočívajú vo vysokej mechanickej účinnosti a nízkej vlastnej hmotnosti. Vonkajšie planétové nápravy (s prídavnou zostavou planétovej prevodovky v náboji konzoly kolesa) sa používajú predovšetkým v poľnohospodárstve – v tomto odvetví si toto tradičné konštrukčné riešenie udržalo svoje miesto až do súčasnosti z konkrétneho dôvodu: použitie tejto konštrukcie menej zaťažuje hnacie hriadele, čo môže byť výhodou pri jazde v teréne. Okrem toho platí, že v prípade tohto konštrukčného riešenia možno použiť menší diferenciál. Táto skutočnosť predstavuje ďalšiu výhodu pre vozidlo v podobe vyššej svetlej výšky.

Nájsť pobočku alebo servis EUROPART

Dohodnúť termín spätného zavolania

Náš internetový obchod pre profesionálov

Dokonale jednoduché objednávanie online – prostredníctvom dielenského online systému EUROPART

Sortiment produktov z kategórie Náhradné diely pre podvozky nákladných vozidiel

Všetky produkty z kategórie Náhradné diely pre podvozky nákladných vozidiel nájdete v internetovom obchode EUROPART

Ďalšia strana
Facebook