Pobočka najbližšie k terajšej lokalite: Nie je možné zistiť

Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce, ktorú na Slovensku upravujú zákony bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Zákonník práce), naberá čoraz väčšmi na význame. Nie je to žiadna náhoda: podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce (ILO, International Labour Organization (OSN)) zomiera ročne na následky úrazov alebo ochorení súvisiacich s výkonom povolania viac než 2,3 miliónov ľudí. Z tohto dôvodu vyhradila spoločnosť EUROPART v rámci svojho dodávateľského programu osobitné miesto segmentu bezpečnosti práce.

Ochranné odevy pre všetky prípady

Sortiment pokrýva prakticky všetky činnosti spojené s prepravou a vykonávaním prác v dielni. V našej ponuke nájdete kompletné pracovné oblečenie od čapíc, kapucní a prílb cez pršiplášte a náprsníkové nohavice až po bezpečnostnú obuv v početných variantoch. Na ochranu očí a uší má spoločnosť EUROPART v ponuke široký sortiment ochranných okuliarov (aj v podobe kompletného vybavenia pre zváračov) a chráničov sluchu. Na ochranu dýchacích ciest sú k dispozícii jednoduché masky proti jemnému prachu, polomasky a celotvárové masky (podľa potreby).

Prvá pomoc a ochrana životného prostredia

V rámci programu ponúkame približne 60 rôznych variantov ochranných rukavíc počnúc rukavicami na jedno použitie a končiac rukavicami z prírodnej usne (napa) na zváranie v ochrannej atmosfére. Medzi ďalšie ťažiskové témy patria ochrana životného prostredia, prvá pomoc a vybavenie pracovísk. Čo sa týka posledných dvoch menovaných oblastí, spoločnosť EUROPART má v ponuke široký sortiment vrátane lekárničiek, kufríkov na poskytovanie prvej pomoci, staníc na výplach očí, rohoží pre pracoviská a podlahové krytiny. Pod heslom Ochrana životného prostredia sa nachádzajú (okrem iného) absorpčné prostriedky na olej a vedrá pre prípad núdze, pomocou ktorých možno v núdzovom prípade zachytiť škodlivé látky a zabrániť ich úniku do životného prostredia.

Nájsť pobočku alebo servis EUROPART

Dohodnúť termín spätného zavolania

Náš internetový obchod pre profesionálov

Dokonale jednoduché objednávanie online – prostredníctvom dielenského online systému EUROPART

Sortiment produktov z kategórie Bezpečnosť práce

Všetky produkty z kategórie Bezpečnosť práce nájdete v internetovom obchode EUROPART

Ďalšia strana
Facebook
Výberom možnosti „Súhlasím so všetkými súbormi cookie“ nám povoľujete používať súbory cookie, a tým Vám pomôžete navrhnúť naše webové stránky a ich funkcie ideálne pre vás. Môžete si tiež slobodne zvoliť, ktoré súbory cookie a spracovanie chcete povoliť. V takom prípade potvrďte výber pomocou tlačidla „Súhlasím“. Ak budete naďalej používať naše stránky, súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií nájdete na stránke „Zásady ochrany osobných údajov“. Tu môžete vidieť, ktoré údaje používame na aké účely. Okrem toho môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť svoj súhlas na webovej stránke.
Ochrana dát
Súhlasíte s vybranými súbormi cookie Súhlasíte s vybranými súbormi cookie