Pobočka najbližšie k terajšej lokalite: Nie je možné zistiť

Náhradné diely pre motory a diely pre pohony nákladných vozidiel

Spoločnosť EUROPART dodáva náhradné diely pre najnovšie aj staršie konštrukčné rady motorov značiek DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault-RVI, Scania a Volvo.

Okrem kompletných súprav tesnení motorov alebo súprav tesnení hláv valcov nájdete v ponuke spoločnosti EUROPART napríklad aj skrutky hláv valcov, ako aj klzné ložiská kľukových hriadeľov, ojničné ložiská alebo hlavné ložiská. Dodávateľský program zahŕňa aj všetky ďalšie komponenty kľukového pohonu, napríklad kľukové hriadele, piesty, súpravy piestnych krúžkov alebo vložky valcov. Spoločnosť EUROPART okrem toho ponúka obsažný sortiment klinových remeňov, rebrovaných klinových remeňov, ozubených remeňov a napínacích či vratných kladiek pre remeňové pohony.

Štandard: naftový motor s turbodúchadlom

Naftové motory, ktoré predstavujú štandardný druh pohonu v moderných nákladných vozidlách, sa nazývajú aj vznetové. To znamená, že piesty zhutňujú nasávaný, čistý vzduch v takte valca, a to s takou intenzitou, že sa vzduch zahrieva na teplotu približne 700 až 900 stupňov Celzia. V správnej chvíli zapálenia sa vstrekne motorová nafta, ktorá sa zapáli od takto zohriateho vzduchu bez toho, aby boli potrebné akékoľvek ďalšie zápalné zdroje, napríklad zapaľovacie sviečky.

Moderné naftové motory sú vybavené vysokotlakovými vstrekovacími systémami (spomeňme napríklad veľmi rozšírený systém Common Rail vstrekujúci palivo pod tlakom až do 3 000 bar), ktoré zabezpečujú rozprášenie paliva v spaľovacej komore na mimoriadne jemné čiastočky.

Okrem toho sa používa aj elektronické riadenie systému, ktoré umožňuje rozdeliť proces vstrekovania na niekoľko fáz, konkrétne predvstrekovanie, hlavné vstrekovanie a dodatočné vstrekovanie. Tento proces zlepšuje prevádzkové vlastnosti motora a znižuje spotrebu paliva a emisie výfukových plynov. Po dokončení spaľovania piest vytlačí výfukové plyny cez zberné výfukové potrubie do turbínového kolesa turbodúchadla. To poháňa obežné koleso kompresora, ktoré sa nachádza na tom istom rotorovom hriadeli. Keď je otvorený nasávací ventil, obežné koleso kompresora dopravuje do spaľovacej komory čerstvý vzduch pod tlakom približne 0,9 až 3 bar, takže zásadným spôsobom zlepšuje koeficient plnenia motora čerstvým vzduchom. Teplo vyžarované z horúcich výfukových plynov v turbodúchadle však zohrieva nasávaný vzduch, v dôsledku čoho dochádza k strate kompresie a k zníženiu podielu kyslíka v nasávanom vzduchu. Na minimalizáciu tohto fenoménu sa používa chladič plniaceho vzduchu zabudovaný v nasávacej sústave moderných motorov, ktorý zabezpečuje opätovné ochladzovanie horúceho nasávaného vzduchu dopravovaného turbodúchadlom. Ak sa tento systém používa v kombinácii so systémom vysokotlakového vstrekovania paliva, umožňuje dosahovať podstatne vyššie výkony motora a lepšie hodnoty emisií výfukových plynov.

Štyri, päť, šesť alebo osem valcov, motory s radovým uložením či motory typu V

V kategórii stredne ťažkých nákladných vozidiel používa sedem veľkých európskych výrobcov motory s radovým uložením a štyrmi či šiestimi valcami. Po tom, ako spoločnosť Mercedes-Benz medzičasom prestala používať desaťročia uprednostňované motory V6 a V8 v kategórii ťažkých nákladných vozidiel a v spolupráci so spoločnosťou Detroit Diesel vyvinula konštrukčný rad motorov OM 470 – 473, čím sa taktiež zaradila medzi výrobcov používajúcich motory s radovým uložením, možno povedať, že tieto motory získali jasnú prevahu u takmer všetkých výrobcov. Malú výnimku z tohto pravidla možno nájsť v ponuke spoločnosti Scania. V konštrukčnom rade DC-9 tejto spoločnosti možno nájsť aj niekoľko motorov s piatimi valcami. V kategórii ťažkotonážnych nákladných vozidiel s výkonom nad 600 k používa veľa výrobcov aj naďalej motory typu V s ôsmimi alebo viacerými valcami.

Bežné zdvihové objemy

Typický naftový motor v 40-tonovej návesovej súprave má v súčasnosti zdvihový objem 12 až 13 l a poskytuje výkony v rozmedzí od 400 do 560 k. Väčšie a silnejšie motory s výkonom nad 600 k, ktoré sú určené skôr pre segment ťažkotonážnych nákladných súprav, ponúkajú v súčasnosti predovšetkým spoločnosti MAN (D 3876, 15,2 l), Mercedes (OM 473, 15,6 l) a Volvo (D 16, 16,1 l). K tejto trojici, ktorá používa radové šesťvalce, sa pridala aj spoločnosť Scania s motorom DC 16 typu V8 so zdvihovým objemom 15,8 l, resp. 16,4 l. Svoje pevné miesto si na trhu medzičasom našla aj trieda motorov so zdvihovým objemom v rozmedzí od 10,5 do 11 l. Tieto motory dosahujú výkony približne do 460 k a ich výhodou je predovšetkým lepší pomer výkonu a hmotnosti, keďže nie sú také ťažké ako ich väčší kolegovia.

Dodatočná úprava výfukových plynov podľa normy Euro 6

Súlad s aktuálnou emisnou normou Euro 6 sa v súčasnosti dosahuje rôznymi spôsobmi:

niektoré motory používajú na zníženie emisií pod úroveň medzných hodnôt systémy „výlučne s technológiou SCR“, to znamená s dodatočnou úpravou výfukových plynov pomocou katalyzátora SCR v kombinácii s redukčným činidlom AdBlue. Iné motory dosahujú tento cieľ bez pridávania aditív, a to dodatočnou úpravou výfukových plynov pomocou oxidačného katalyzátora a filtra pevných častíc. Samostatnú kategóriu tvoria motory využívajúce kombináciu ochladzovania a recirkulácie výfukových plynov (AGR, EGR) a dodatočnej úpravy s použitím kvapaliny AdBlue a technológie SCR.

Nájsť pobočku alebo servis EUROPART

Dohodnúť termín spätného zavolania

Náš internetový obchod pre profesionálov

Dokonale jednoduché objednávanie online – prostredníctvom dielenského online systému EUROPART

Sortiment produktov z kategórie Náhradné diely pre motory a diely pre pohony nákladných vozidiel

Všetky produkty z kategórie Náhradné diely pre motory a diely pre pohony nákladných vozidiel nájdete v internetovom obchode EUROPART

Ďalšia strana
Facebook
Výberom možnosti „Súhlasím so všetkými súbormi cookie“ nám povoľujete používať súbory cookie, a tým Vám pomôžete navrhnúť naše webové stránky a ich funkcie ideálne pre vás. Môžete si tiež slobodne zvoliť, ktoré súbory cookie a spracovanie chcete povoliť. V takom prípade potvrďte výber pomocou tlačidla „Súhlasím“. Ak budete naďalej používať naše stránky, súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií nájdete na stránke „Zásady ochrany osobných údajov“. Tu môžete vidieť, ktoré údaje používame na aké účely. Okrem toho môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť svoj súhlas na webovej stránke.
Ochrana dát
Súhlasíte s vybranými súbormi cookie Súhlasíte s vybranými súbormi cookie