Най-близо стоящия филиал до Вашето местоположение: Не може да се установи

Кърпи за попиване на масло

Номер за поръчка: 9534 100 004

Забележка
капацитет за попиване ок. 15 литра на опаковка

Обем на доставка
плик с 20 кърпи

Текст за продукт
попиват масла, горива и други въглеводороди в размер на до 25 пъти собственото им тегло

Детайли за продукта

  • Модел OEL-KLEEN E200
  • Опаковка Торба
  • Размери 400 x 500 mm
  • Тегло 375 g
  • Тип маслени сорбенти