EUROPART - Zgodność z przepisami

System zgłaszania nieprawidłowości

Wszyscy dyrektorzy, kierownicy i pracownicy naszej firmy są zobowiązani do przestrzegania wymogów prawnych, programu wartości i standardów postępowania. Zostały one podsumowane w naszym Kodeksie postępowania. Wszyscy pracownicy muszą zapoznać się z treścią niniejszego Kodeksu postępowania, znać go i postępować zgodnie z nim. Wynika to z faktu, że ten program wartości wraz ze standardami postępowania stanowi podstawę naszej codziennej pracy. Menedżerowie ponoszą szczególną odpowiedzialność za przekazywanie i wdrażanie tego programu wartości i standardów postępowania.

Naruszenie zasad korporacyjnych zorientowanych na wartości jest szkodliwe dla naszej firmy. Z tego powodu wszyscy pracownicy są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zauważonych niezgodności, lekceważenia lub naruszeń przepisów i wytycznych do odpowiednich działów. Co więcej, zewnętrzni partnerzy biznesowi również mają możliwość anonimowego przesyłania zgłoszeń na naszej stronie internetowej.

Z tego powodu stworzyliśmy ogólnoeuropejski system zgłaszania nieprawidłowości EUROPART, który umożliwia osobom zgłaszającym nieprawidłowości anonimowe zgłaszanie swoich obaw do prawnika, któremu zgodnie z prawem nie wolno ujawniać nazwiska osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

 

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z systemem zgłaszania nieprawidłowości!