Otisk

EUROPART Holding GmbH

Martinstraße 13 58135 Hagen-Haspe Německo Telefon: +49 2331 3564 0 E-mail: info@europart.net

 

Jednatel

Olaf Giesen (generální ředitel)

 

Obchodní rejstřík

Místní soud Hagen HRB 1120

 

Identifikační číslo pro daň z obratu

DE 125130327

 

Za obsah odpovídá podle § 55 odst. 2 RStV v § 18 odst. 2 MStV

Daniel Zinn (vedoucí marketingu)

EUROPART Holding GmbH

Martinstraße 13

58135 Hagen-Haspe Německo

Právní upozornění

Společnost EUROPART Holding GmbH vynakládá veškeré úsilí, aby na těchto webových stránkách poskytovala správné a úplné informace. Společnost EUROPART Holding GmbH však nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

 

Odkazy na stránky třetích stran

 

Webové stránky společnosti EUROPART Holding GmbH obsahují odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Společnost EUROPART Holding GmbH nepřijímá stránky třetích stran přístupné prostřednictvím odkazů za své vlastní a neodpovídá za jejich obsah ani za opatření na ochranu údajů, a proto nemůže převzít žádnou odpovědnost za jiný obsah. Jakmile se společnost EUROPART Holding GmbH dozví o jakémkoli porušení zákona obsahem odkazované stránky, neprodleně odkaz odstraní.

 

Autorská práva a jiná práva průmyslového vlastnictví

Obsah, design a struktura webových stránek společnosti EUROPART Holding GmbH jsou chráněny autorským právem. Reprodukce, úpravy, ukládání, používání nebo využívání textů, obrázků, grafiky, zvukových, video a animačních souborů není bez výslovného souhlasu společnosti EUROPART Holding GmbH povoleno. Uživateli nejsou zejména bez písemného souhlasu společnosti EUROPART Holding GmbH udělena žádná práva jakéhokoli druhu k názvům společností a jiným právům průmyslového vlastnictví, jako jsou ochranné známky a průmyslové vzory společnosti EUROPART Holding GmbH a jejích přidružených společností. Jakékoli neoprávněné nebo nesprávné použití práv průmyslového vlastnictví společnosti EUROPART Holding GmbH a jejích přidružených společností představuje porušení vlastnických práv a/nebo porušení práva hospodářské soutěže.

 

Výjimku tvoří textový, filmový, fotografický a obrazový materiál poskytovaný pro novinářské účely v rámci rubrik "Tiskové zprávy" a "Obrazová databáze". Tento materiál je uvolněn pro redakční použití za předpokladu, že jsou dodrženy následující podmínky:

 

Použití pro reklamní účely je zakázáno. Materiál nesmí být předáván třetím osobám. Loga, obrázky, filmový a zvukový materiál nesmí být kombinovány s jinými prvky nebo zkreslovány. V případě zveřejnění musí být uveden odkaz na společnost EUROPART Holding GmbH jako na zdroj.

 

V případě zveřejnění zašlete vzorovou kopii na následující adresu:

 

EUROPART Holding GmbH Daniel Zinn Martinstraße 13 58135 Hagen, Německo.

 

Názvy značek a ochranné známky uvedené na webových stránkách, které mohou být chráněny třetími stranami, podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran.

 

Odkazy na webové stránky společnosti EUROPART

 

Zřizování hypertextových odkazů na webové stránky společnosti EUROPART Holding GmbH je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti EUROPART Holding GmbH.