SPOLEČNĚ TVOŘÍME BUDOUCNOST

... naše cesta k větší udržitelnosti

Již dnes pro zítřek

... udržitelnost v EUROPARTu

Otázky spojené s hrozbou změny klimatu se stávají stále naléhavějšími. Je načase zodpovědně zaujmout stanovisko a více se zaměřit na udržitelnost. Jako skupina EUROPART jsme proto v roce 2021 společně s našimi přibližně 1 600 zaměstnanci výrazně posílili svůj závazek k větší udržitelnosti. Zahájili jsme důležité projekty, přehodnotili stávající procesy a stanovili si konkrétní cíle do budoucna - abychom mohli skutečně něco změnit. Z našeho úsilí o větší udržitelnost budete mít prospěch i Vy: my v EUROPARTu věříme, že skutečná udržitelnost začíná také u vysoce kvalitních, inovativních, spolehlivých, a tedy trvanlivých výrobků. To platí nejen pro výběr našich partnerských značek, ale zejména pro naši silnou vlastní značku EUROPART Premium Parts.

Chcete se o udržitelnosti ve společnosti EUROPART dozvědět více? S radostí! Klikněte zde pro Zprávu o udržitelnosti společnosti EUROPART za rok 2022.

Na Zprávu o udržitelnosti 2022

Jménem budoucnosti

... certifikát udržitelnosti REMONDIS

Společně s odborníky na recyklaci ze skupiny REMONDIS denně přispíváme k zachování zdrojů, a tím i k ochraně klimatu: recyklací našich odpadů a jejich navracením do hospodářského cyklu přispíváme k oběhovému hospodářství, které má budoucnost - a dokonce na to máme certifikát!

Certifikát udržitelnosti REMONDIS je založen na jedinečných a vědecky podložených důkazech o úsporách primárních surovin, spotřeby energie a emisí CO2, kterých jsme dosáhli v rámci našeho odpadového hospodářství.

K certifikátu udržitelnosti REMONDIS K bilanci odpadů EUROPART 2021

Již dnes

... mimořádně inovativní

Soutěž TOP 100 inovací již přibližně 30 let oceňuje nejinovativnější německé středně velké podniky ze všech odvětví a oborů průmyslu. Velmi nás těší, že společnost EUROPART byla do této soutěže zařazena již potřetí v řadě.

EUROPART tak patří k nejinovativnějším středním podnikům v Německu. Špičkovou porotu jsme dokázali přesvědčit množstvím inovativních nápadů, včetně naší vlastní zaměstnanecké aplikace a nových způsobů komunikace se zákazníky, stejně tak ekologicky šetrnými produkty, jako jsou solární moduly Green Energy. Myslíme si, že inovace jsou jedním z nejsilnějších motorů udržitelnosti: s inovativními nápady jste odolní vůči budoucnosti - a jen odolnost vůči budoucnosti je skutečně šetrná k životnímu prostředí.

Protože se chceme stát každý den o něco udržitelnějšími, věříme, že správné musí být především myšlení: zvědavost, otevřenost novým technologiím, sdílené hodnoty a ano, také určitá dávka odvahy jsou nezbytné k tomu, abychom mohli zkoušet nové věci. Tato snaha o inovace je hodnotou, podle které se každý den poměřujeme - a budeme se poměřovat i v budoucnu.

Mobilní solární systémy Green Energy

Naše cíle v oblasti udržitelnosti

... tři pilíře udržitelnosti

Samozřejmě jsme ještě nedosáhli konce naší cesty k udržitelnosti - naopak: máme ještě velké plány! Naše cíle udržitelnosti zakládáme na třech oblastech činnosti: Řízení, Sociální oblast a Životní prostředí. Co nejlepší naplnění těchto kritérií s jejich různými oblastmi zaměření tvoří rámec - a cíl - našich podnikatelských aktivit.

 • Životní prostředí - Naše cíle v oblasti ochrany životního prostředí

  • Zavedení ekologické normy ISO 14001 : Naše centrální pobočky ve Werlu, Hagenu a Budapešti jsou již certifikovány - ostatní pobočky budou následovat.
  • Elektrický firemní vozový park: Pracujeme na postupné přeměně našeho firemního vozového parku na elektromobilitu.
  • Zlepšení účinnosti výrobků : Chceme nejen pokračovat v našem úsilí v oblasti obnovitelných zdrojů energie, repasovaných výrobků, recyklace baterií, likvidace oleje EUROPART a odpadních olejů, jakož i v dalších našich snahách o zavedení oběhového hospodářství, ale chceme je v budoucnu ještě více rozšířit.
 • Sociální oblast - Naše cíle ve vzájemných vztazích

  • Školení a rozvojové programy: Neustále pracujeme na našich programech školení a rozvoje zaměstnanců, které jsou navrženy tak, aby našim zaměstnancům poskytovaly co nejlepší podporu a povzbuzení tam, kde je to důležité.
  • Větší rozmanitost a rovné příležitosti: V profesním prostředí, kde dominují muži, usilujeme o cílené povyšování našich zaměstnankyň. Podpisem Charty rozmanitosti se jasně stavíme za větší rozmanitost a proti jakékoli formě rasismu.
  • Zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců: O zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců již samozřejmě dbáme. V neustále se měnícím pracovním a technologickém prostředí však musíme udělat něco pro to, abychom zůstali na výši i v budoucnu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je pracovnělékařská péče poskytovaná podnikovými lékaři.
 • Správa a řízení - Naše cíle v oblasti odpovědného řízení společnosti

  • Ochrana dat jako nejvyšší priorita: Množství dat odesílaných po celém světě v posledních desetiletích prudce vzrostlo - a tento vývoj bude pokračovat. Proto platilo nejen včera, ale platí i do budoucna: naše architektura ochrany a zabezpečení dat by měla splňovat nejvyšší standardy. Ochrana dat zákazníků, dodavatelů, hovorů a zaměstnanců by měla mít i v budoucnu nejvyšší prioritu.
 • Dodržování našich pravidel:

  • Dodržování našich pravidel: V zájmu dosažení našich cílů udržitelnosti přizpůsobujeme naše kroky pravidlům a hodnotám, které jsme si stanovili. Abychom zajistili dodržování našeho kodexu chování a našich interních směrnic vždy a na všech stranách, mají naši zaměstnanci možnost nahlásit porušení zákonů, kodexu chování nebo našich interních směrnic prostřednictvím anonymního systému pro oznamovatele. To platilo včera, platí dnes a bude platit i zítra.

Jak se k nám dostanete?

... jednoduše vždy.

Potřebujete naši podporu? Žádný problém, čekáme na Vás na druhém konci linky.

Kontaktní formulář

EUROPART

... spojuje!

Ještě více vášně pro dopravní podniky a dílny najdete na sociálních sítích. Těšíme se na Vaše lajky a komentáře!

Instagram Facebook LinkedIn YouTube