Tryck

EUROPART Holding GmbH

Martinstraße 13 58135 Hagen-Haspe Tyskland Telefon: +49 2331 3564 0 E-post: info@europart.net

 

Verkställande direktör

Olaf Giesen (VD)

 

Handelsregister

Tingsrätten i Hagen HRB 1120

 

Identifikationsnummer för omsättningsskatt

DE 125130327

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV

Daniel Zinn (marknadschef) EUROPART Holding GmbH Martinstraße 13 58135 Hagen-Haspe Tyskland

Rättsligt meddelande

EUROPART Holding GmbH gör alla rimliga ansträngningar för att tillhandahålla korrekt och fullständig information på denna webbplats. EUROPART Holding GmbH tar dock inte på sig något ansvar eller någon garanti för att informationen på denna webbplats är aktuell, korrekt och fullständig.

 

Länkar till webbplatser från tredje part

 

EUROPART Holding GmbH:s webbsidor innehåller länkar till webbsidor som drivs av tredje part. EUROPART Holding GmbH tar inte till sig de sidor från tredje part som är tillgängliga via länkar som sina egna och ansvarar inte för deras innehåll eller deras dataskyddsföreskrifter och kan därför inte ta något ansvar för annat innehåll. Så snart EUROPART Holding GmbH får kännedom om att innehållet på den länkade sidan bryter mot lagen, tar företaget omedelbart bort länken.

 

Upphovsrätt och andra industriella rättigheter

Innehållet, utformningen och strukturen på EUROPART Holding GmbH:s webbsidor är upphovsrättsligt skyddade. Det är inte tillåtet att reproducera, redigera, lagra, använda eller utnyttja texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler utan uttryckligt tillstånd från EUROPART Holding GmbH. Användaren får i synnerhet inga rättigheter av något slag till företagsnamn och andra industriella rättigheter, t.ex. varumärken och mönster som tillhör EUROPART Holding GmbH och dess dotterbolag, utan skriftligt tillstånd från EUROPART Holding GmbH. Varje otillåten eller felaktig användning av EUROPART Holding GmbH:s och dess dotterbolags industriella rättigheter utgör ett intrång i äganderätten och/eller en överträdelse av konkurrenslagstiftningen.

 

Undantaget är text-, film-, foto- och bildmaterial som tillhandahålls för journalistiska ändamål under rubrikerna "Pressmeddelanden" och "Bilddatabas". Detta material är tillåtet för redaktionellt bruk under förutsättning att följande iakttas:

 

Användning i reklamsyfte är förbjuden. Materialet får inte lämnas vidare till tredje part. Logotyper, bilder, film- och ljudmaterial får inte kombineras med andra element eller förvrängas. Vid publicering måste EUROPART Holding GmbH anges som källa.

 

Vid publicering ska ett exemplar skickas till följande adress:

 

EUROPART Holding GmbH Daniel Zinn Martinstraße 13 58135 Hagen, Tyskland.

 

De varumärken och varumärken som nämns på webbplatsen, som kan vara skyddade av tredje part, omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslagstiftning och äganderätten för respektive registrerade ägare. Att ett varumärke endast nämns innebär inte att det inte är skyddat av tredje parts rättigheter.

 

Länkar till EUROPARTs webbplatser

 

Inrättandet av hyperlänkar till EUROPART Holding GmbH:s webbplatser är endast tillåtet efter skriftligt förhandsgodkännande från EUROPART Holding GmbH.