EUROPART – Compliance

System för visselblåsning

Alla styrelseledamöter, chefer och medarbetare i vårt företag är skyldiga att följa de rättsliga kraven, värdeprogrammet och uppförandestandarderna. Dessa sammanfattas i vår uppförandekod. Alla medarbetare måste bekanta sig med innehållet i denna riktlinje, känna till den och agera i enlighet med den. Detta eftersom värdegrunden med dess uppförandekod utgör grunden för vårt dagliga arbete. Chefer har ett särskilt ansvar för att kommunicera och implementera detta värdeprogram och uppförandestandarderna. 

Överträdelser av de värdeorienterade företagsprinciperna är skadliga för vårt företag. Därför är alla medarbetare skyldiga att rapportera alla överträdelser, åsidosättanden eller brott mot lagar och riktlinjer som de märker till de behöriga avdelningarna. Dessutom har externa affärspartners också möjlighet att lämna in anonyma rapporter på vår webbplats.

Därför har vi skapat ett EUROPART-övergripande visselblåsarsystem som gör det möjligt för visselblåsare att anonymt rapportera sina problem till en förtroendeadvokat, som enligt lag är förbjuden att avslöja visselblåsarens namn.

 

System för visselblåsning