Részletek a használt sütikről

Köszönjük, hogy meglátogatta az europart.net weboldalunkat. A személyes adatok védelme a legfőbb prioritásunk. Az alábbiakban tájékoztatást talál az Ön személyes adatainak feldolgozásáról és a weboldalunk használata során Önt megillető jogokról.

 

Adatkezelő

Az adatkezelésért felelős adatkezelő:

EUROPART Group GmbH

Martinstr. 13 D-58135 Hagen

Tel.: +49 2331 3564-0

Elérhetőség: info@europart.net.

 

1. adatvédelem áttekintés

 

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Ön személyes azonosítására alkalmas. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

 

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

 

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

A weboldalon az adatfeldolgozást a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségi adatait az adatvédelmi szabályzat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" részében találja.

 

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

 

Más adatokat automatikusan vagy az Ön beleegyezésével az informatikai rendszereink gyűjtenek, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

 

Mire használjuk fel az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentes működését. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

 

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Jogában áll továbbá panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

 

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban.

 

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a böngészési viselkedése statisztikai elemzésre kerülhet. Ez elsősorban úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik.

 

Ezen elemzőprogramokról részletes információkat az alábbi adatvédelmi szabályzatban talál.

 

2. tárhely

 

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál hosztoljuk: Mittwald. A szolgáltató a Mittwald CM Service GmbH & Co KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Németország (a továbbiakban: Mittwald).

 

A részletek a Mittwald adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.mittwald.de/datenschutz.

 

A Mittwald a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján használja. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunk a lehető legmegbízhatóbban jelenjen meg. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelés-feldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely garantálja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag az utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően dolgozzuk fel.

 

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

 

Adatvédelem

A weboldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

 

A weboldal használata során különböző személyes adatok gyűjtésére kerül sor. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

 

Megjegyzés a felelős szervről

A jelen weboldalon az adatkezelésért felelős adatkezelő a következő

 

EUROPART Holding GmbH

Martinstraße 13

58135 Hagen-Haspe

Telefon: +49 2331 3564 0

E-mail: info@europart.net

 

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának célját és módját.

 

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg konkrétabb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okok miatt tároljuk személyes adatait (pl. az adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

 

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Amennyiben Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján dolgozzuk fel, amennyiben a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően különleges adatkategóriák feldolgozására kerül sor. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján is történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez van szükség, az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Ezen túlmenően az Ön adatait feldolgozzuk, ha ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatfeldolgozásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is sor kerülhet. A vonatkozó jogalapokra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései tartalmazzák.

 

Adatvédelmi tisztviselő

Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt.

 

Dr. Ralf Heine

c/o AULINGER Datenschutz & Consulting GmbH

Frankenstraße 348

45133 Essen

Telefon: +49 201 9598662

E-mail: r.heine@aulinger-dc.eu

 

Megjegyzés az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságos harmadik országokba történő adattovábbításról és a DPF tanúsítvánnyal nem rendelkező amerikai vállalatoknak történő adattovábbításról

Többek között olyan harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak, valamint olyan amerikai eszközöket, amelyek szolgáltatói nem rendelkeznek az EU-USA adatvédelmi keretrendszer (DPF) szerinti tanúsítvánnyal. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe az országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az adatvédelmi jogszabályok szerint nem biztonságos harmadik országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az USA mint biztonságos harmadik ország általában az EU-hoz hasonló szintű adatvédelemmel rendelkezik. Az USA-ba történő adattovábbítás ezért megengedett, ha a címzett az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) alapján tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy megfelelő további garanciákkal rendelkezik. A harmadik országokba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, beleértve az adatátvevőket is, ebben az adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 

A személyes adatok címzettjei

Üzleti tevékenységeink részeként különböző külső szervezetekkel dolgozunk együtt. Bizonyos esetekben személyes adatok továbbítására is szükség van ezen külső szervezetek felé. Csak akkor adunk át személyes adatokat külső szervezeteknek, ha ez szükséges egy szerződés teljesítéséhez, ha erre törvényi kötelezettségünk van (pl. adatok továbbítása az adóhatóságoknak), ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk fűződik az adattovábbításhoz, vagy ha más jogalap lehetővé teszi az adattovábbítást. Adatfeldolgozók igénybevétele esetén kizárólag érvényes szerződés alapján adjuk át ügyfeleink személyes adatait a megrendelés feldolgozására. Közös feldolgozás esetén közös feldolgozási szerződést kötünk.

 

Az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását. A visszavonásig elvégzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

 

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen reklámozással szemben (GDPR 21. cikk)

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT EBBEN AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLJA. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉSNEK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKAI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, ÉRVÉNYESÍTÉSÉT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (A GDPR 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELJÜK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL (A GDPR 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

 

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintetteknek joguk van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásához való jog nem sérti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatait általánosan használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

 

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön jogosult arra, hogy bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjeiről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és szükség esetén jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

 

A feldolgozás korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha Ön vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes volt/van, akkor törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van azokra jogi igények érvényesítéséhez, megvédéséhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdésének megfelelően tiltakozott, akkor az Ön és a mi érdekeink között egyensúlyt kell teremteni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

 

Ha Ön korlátozta személyes adatai feldolgozását, akkor ezeket az adatokat - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

 

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

 

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

 

Reklám e-mailekkel szembeni tiltakozás

Ezúton tiltakozunk a törvényi felszólítási kötelezettségünk keretében közzétett elérhetőségi adatok kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldése céljából történő felhasználása ellen. A weboldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése, például spam e-mailek küldése esetén.

 

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

 

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket az Ön eszközén tárolják, vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet sütik), vagy véglegesen (állandó sütik). A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

 

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik féltől származó cégektől (ún. harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakon (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

 

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos weboldalfunkciók nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés elemzésére vagy reklámcélokra használhatók.

 

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, bizonyos, Ön által kért funkciók biztosításához (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes látogatottság mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, hogy szolgáltatásait technikailag hibamentesen és optimalizáltan nyújthassa. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy a cookie-k beállításáról tájékoztassák, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekre vagy általában kizárhatja a cookie-k elfogadását, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

 

A weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat ebben az adatvédelmi szabályzatban ismerheti meg.

A használt sütik részletei

 

Hozzájárulás a Usercentrics-szel

Ez a weboldal a Usercentrics hozzájárulási technológiát használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön végberendezésén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Németország, weboldal: https://usercentrics.com/de/ (a továbbiakban: Usercentrics).

 

Amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, a következő személyes adatok kerülnek továbbításra a Usercentrics részére:

  • Az Ön hozzájárulása(i) vagy a hozzájárulás(ok) visszavonása.
  • az Ön IP-címe
  • az Ön böngészőjére vonatkozó információk
  • Az Ön végkészülékére vonatkozó információk
  • A weboldalon tett látogatásának időpontja
  • Geolokáció

 

A Usercentrics továbbá egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy a megadott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását Önhöz tudja rendelni. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri azok törlését, amíg Ön maga nem törli a Usercentrics cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja meg nem szűnik. A kötelező törvényi megőrzési kötelezettségeket ez nem érinti.

 

A Usercentricset bizonyos technológiák használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére használjuk. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

 

Megrendelések feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely garantálja, hogy kizárólag az utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeli a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

 

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön megkeresése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy a tárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

 

E-mailben, telefonon vagy faxon történő megkeresés

Ha Ön e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, akkor az Ön megkeresését, beleértve az összes személyes adatot (név, megkeresés), a megkeresés feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

 

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Az Ön által a kapcsolattartási kéréseken keresztül hozzánk küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

 

Kommunikáció WhatsAppon keresztül

Az ügyfeleinkkel és más harmadik felekkel való kommunikációhoz többek között a WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

 

A kommunikáció végponttól végpontig terjedő titkosításon keresztül történik (peer-to-peer), amely megakadályozza, hogy a WhatsApp vagy más harmadik felek hozzáférjenek a kommunikációs tartalomhoz. A WhatsApp azonban hozzáférést kap a kommunikációs folyamat során keletkező metaadatokhoz (pl. feladó, címzett és időpont). Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a WhatsApp kijelenti, hogy megosztja a felhasználók személyes adatait az anyavállalatával, a Meta-val, amelynek székhelye az Egyesült Államokban található. Az adatfeldolgozással kapcsolatos további részletek a WhatsApp adatvédelmi szabályzatában találhatók: www.whatsapp.com/legal/.

 

A WhatsAppot jogos érdekünk alapján használjuk, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kommunikáljunk az ügyfelekkel, az érdekelt felekkel és más üzleti és szerződéses partnerekkel (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatfeldolgozás kizárólag a hozzájárulás alapján történik; ez bármikor visszavonható a jövőre nézve.

 

Az Ön és köztünk a WhatsAppon kicserélt kommunikációs tartalom mindaddig nálunk marad, amíg Ön nem kéri annak törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. a megkeresése feldolgozását követően). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normák betartását. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active.

 

A WhatsAppot a "WhatsApp Business" változatban használjuk.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. Részleteket itt talál: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

 

A fent említett szolgáltatóval megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk.

 

Regisztráció ezen a weboldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat, hogy további funkciókat használhasson az oldalon. Az e célból megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk.

 

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet használjuk az Ön ilyen irányú tájékoztatására.

 

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

 

A regisztráció során gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön ezen a weboldalon regisztrálva van, majd ezt követően törlésre kerülnek. A törvényes megőrzési időszakokat ez nem érinti.

 

5. Közösségi média

 

A közösségi média elemei a Shariffal

Ezen a weboldalon közösségi médiaelemeket használunk (pl. Facebook, X, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

 

A közösségi médiaelemeket általában a megfelelő közösségi média logókról lehet felismerni. A weboldalon az adatvédelem biztosítása érdekében ezeket az elemeket csak az úgynevezett "Shariff" megoldással együtt használjuk. Ez az alkalmazás megakadályozza, hogy a weboldalra integrált közösségi médiaelemek továbbítsák az Ön személyes adatait az adott szolgáltatónak, amint Ön először belép a weboldalra.

 

A szolgáltató szerverével csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat, amikor Ön a megfelelő közösségi médiaelemet a megfelelő gombra kattintva aktiválja (hozzájárulás). Amint aktiválja a közösségi médiaelemet, az adott szolgáltató megkapja az információt, hogy Ön az IP-címével meglátogatta ezt a weboldalt. Ha Ön ezzel egyidejűleg be van jelentkezve a megfelelő közösségi média-fiókjába (pl. Facebook), az adott szolgáltató a weboldal látogatását az Ön felhasználói fiókjához rendelheti.

 

A bővítmény aktiválása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése értelmében hozzájárulásnak minősül. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

 

A szolgáltatást bizonyos technológiák használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére használják. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

Instagram

Az Instagram szolgáltatás funkciói integrálva vannak ezen a weboldalon. Ezeket a funkciókat a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) kínálja.

 

Amikor a közösségi médiaelem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre az Ön eszköze és az Instagram szervere között. Az Instagram ezáltal információkat kap a weboldalon tett látogatásáról.

 

Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, akkor az Instagram gombra kattintva összekapcsolhatja a weboldal tartalmát az Instagram profiljával. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy a weboldalon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Instagram általi felhasználásáról.

 

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Ha a személyes adatokat a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével gyűjtjük és továbbítjuk a Facebook vagy az Instagram felé, akkor mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország együttesen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (GDPR 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebook vagy Instagram részére történő továbbítására korlátozódik. A Facebook vagy az Instagram által a továbbítást követően végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A ránk háruló közös kötelezettségeket közös adatkezelési megállapodásban rögzítettük. A megállapodás szövege a következő címen érhető el: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás értelmében felelősek vagyunk a Facebook vagy az Instagram eszköz használata során az adatvédelmi tájékoztatás nyújtásáért, valamint az eszköz biztonságos, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő megvalósításáért a weboldalunkon. A Facebook és az Instagram termékek adatbiztonságáért a Facebook felel. A Facebook vagy az Instagram által kezelt adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. tájékoztatás iránti kérelem) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, akkor kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

 

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

További információk az Instagram adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

LinkedIn

Ez a weboldal a LinkedIn hálózat elemeit használja. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

 

Minden egyes alkalommal, amikor a weboldalon olyan oldalra lép, amely a LinkedIn elemeit tartalmazza, kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn az Ön IP-címével értesül arról, hogy Ön meglátogatta ezt a weboldalt. Ha Ön a LinkedIn "Ajánlom" gombjára kattint, és be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába, a LinkedIn képes összekapcsolni a weboldalon tett látogatását Önnel és felhasználói fiókjával. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok LinkedIn általi felhasználásáról.

 

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de.

 

További információ a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában található: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XING

Ez a weboldal a XING hálózat elemeit használja. A szolgáltató a New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

 

Minden alkalommal, amikor a XING elemeket tartalmazó oldalaink valamelyikét megnyitjuk, kapcsolat jön létre a XING szervereivel. Tudomásunk szerint a folyamat során személyes adatok nem kerülnek tárolásra. Különösen az IP-címek nem kerülnek tárolásra, és a használati viselkedés nem kerül értékelésre.

 

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Az adatvédelemmel és a XING Megosztás gombjával kapcsolatos további információk a XING adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. elemzési eszközök és reklámok

 

Google Tag Manager

A Google Tag Managert használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

 

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon követési vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat integráljunk a weboldalunkra. Maga a Google Tag Manager nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez független elemzéseket. Kizárólag az általa integrált eszközök kezelésére és megjelenítésére szolgál. A Google Tag Manager azonban rögzíti az Ön IP-címét, amelyet a Google anyavállalatának, az Egyesült Államokban található Google-nak is továbbíthat.

 

A Google Tag Manager használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a különböző eszközök gyors és egyszerű integrálásához és kezeléséhez a weboldalán. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normák betartását. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

 

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, mint például az oldalmegtekintések, a látogatás hossza, a használt operációs rendszerek és a felhasználó származási helye. Ezeket az adatokat egy felhasználói azonosítóban foglalják össze, és hozzárendelik a weboldal látogatójának megfelelő végberendezéséhez.

A Google Analytics segítségével többek között az egér- és görgetőmozgásokat, valamint a kattintásokat is rögzíthetjük. A Google Analytics különböző modellezési megközelítéseket is alkalmaz a rögzített adatrekordok kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatelemzéshez.

 

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatáról gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

E szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normák betartását. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

IP anonimizálás

A Google Analytics IP-anonimizálás aktiválva van. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más aláíró államaiban az USA-ba történő továbbítás előtt csonkítja. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google USA-ban található szerverére, és ott kerül lerövidítésre. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának elemzésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal üzemeltetője számára a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival.

 

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja adatainak a Google általi gyűjtését és feldolgozását: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

A Google jelzései

A Google jeleit használjuk. Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a Google Analytics többek között rögzíti az Ön tartózkodási helyét, keresési előzményeit és YouTube előzményeit, valamint demográfiai adatokat (látogatói adatokat). Ezeket az adatokat a Google jelek segítségével személyre szabott hirdetésekhez használhatjuk fel. Ha Ön rendelkezik Google-fiókkal, a Google Signal látogatói adatait összekapcsoljuk az Ön Google-fiókjával, és személyre szabott reklámüzenetekhez használjuk fel. Az adatokat arra is felhasználjuk, hogy anonimizált statisztikákat állítsunk össze felhasználóink felhasználói magatartásáról.

 

Megrendelés feldolgozása

A Google-lal megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

 

Google Analytics e-kereskedelmi mérés

Ez a weboldal a Google Analytics "e-kereskedelmi mérés" funkcióját használja. Az e-kereskedelmi mérés segítségével a weboldal üzemeltetői elemezhetik a weboldal látogatóinak vásárlási magatartását, hogy javíthassák online marketingkampányaikat. Olyan információk kerülnek rögzítésre, mint a leadott megrendelések, a megrendelések átlagos értéke, a szállítási költségek és a termék megtekintésétől a vásárlásig eltelt idő. Ezeket az adatokat a Google egy tranzakciós azonosító alatt összegezheti, amelyet az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelnek.

 

Evalanche

Az Evalanche marketingeszközt használjuk. A szolgáltató az SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg (a továbbiakban Evalanche).

 

Az Evalanche egy eszköz marketingtevékenységeink optimalizálására és automatizálására. Az Evalanche többek között lehetővé teszi számunkra, hogy automatizáljuk a leadgenerálást és a weboldalunk tartalmát a célcsoportokhoz igazítsuk. Emellett elemezhetjük weboldalunk látogatóinak felhasználói magatartását, és ennek alapján további marketingkampányokat indíthatunk. Ebből a célból az Evalanche tárolja a weboldal látogatóinak különböző adatait, például címeket, érdeklődési köröket, földrajzi elhelyezkedést és hasonlókat.

 

Az Evalanche a nemzetközileg elismert ISO 27001 informatikai biztonsági szabvány szerint tanúsított.

 

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben a hozzájárulás nem történt meg, a szolgáltatás igénybevételére a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik marketingkampányainak optimalizálásához.

 

Megrendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag az utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeli.

 

Google hirdetések

A weboldal üzemeltetője Google Ads hirdetéseket használ. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) online hirdetési programja.

 

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik fél weboldalain, amikor a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ír be a Google-be (kulcsszócélzás). Továbbá célzott hirdetések jeleníthetők meg a Google-nál rendelkezésre álló felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök) alapján (célcsoportcélzás). A weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat kvantitatív módon értékelhetjük, például annak elemzésével, hogy mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

 

E szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést az USA-ban történő adatfeldolgozás során. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google AdSense (nem személyre szabott)

Ez a weboldal a Google AdSense-t, a hirdetések integrálására szolgáló szolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

 

A Google AdSense-t "nem személyre szabott" módban használjuk. A személyre szabott móddal ellentétben tehát a hirdetések nem az Ön korábbi felhasználói magatartásán alapulnak, és nem jön létre felhasználói profil az Ön számára. Ehelyett a hirdetések kiválasztásához úgynevezett "kontextuális információkat" használunk. A kiválasztott hirdetések így például az Ön tartózkodási helye, az Ön által látogatott weboldal tartalma vagy az Ön aktuális keresőkifejezései alapján kerülnek kiválasztásra. A Google AdSense személyre szabott és nem személyre szabott célzása közötti különbségekről bővebben a következő weboldalon olvashat: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Google Adsense nem személyre szabott módban történő használata esetén is használhatók sütik vagy hasonló felismerési technológiák (pl. eszköz-ujjlenyomat). A Google szerint ezeket a csalás és a visszaélések elleni küzdelemre használják.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részleteket itt találja: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

A hirdetési beállításokat saját maga testre szabhatja felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson a következő linkre, és jelentkezzen be: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

A Google hirdetési technológiáiról további információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/ads és https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normák betartását. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Ads Remarketing

Ez a weboldal a Google Ads Remarketing funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Ads Remarketing segítségével az online ajánlatunkkal interakcióba lépő személyeket meghatározott célcsoportokhoz rendelhetjük, hogy a későbbiekben a Google hirdetési hálózatában érdeklődésalapú hirdetéseket jelenítsünk meg (remarketing vagy retargeting).

Továbbá a Google Ads Remarketing segítségével létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolhatók a Google készülékközi funkcióival. Ily módon az Önhöz igazított, érdeklődés-alapú, személyre szabott reklámüzenetek, amelyeket az Ön korábbi használati és böngészési szokásai alapján az egyik végberendezésen (pl. mobiltelefon) az Ön egy másik végberendezésén (pl. táblagépen vagy számítógépen) is megjeleníthetők.

 

Ha rendelkezik Google-fiókkal, a következő linkre kattintva tiltakozhat a személyre szabott reklámok ellen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

További információk és az adatvédelmi rendelkezések a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi előírások betartását. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Célcsoportképzés ügyfélmegfeleltetéssel

A célcsoportok kialakításához többek között a Google Ads Remarketing ügyfélillesztést használjuk. Itt bizonyos ügyféladatokat (pl. e-mail címeket) továbbítunk ügyféllistáinkból a Google-nak. Ha a szóban forgó ügyfelek Google-felhasználók és bejelentkeztek a Google-fiókjukba, akkor a Google-hálózaton belül (pl. a YouTube-on, a Gmailen vagy a keresőmotorban) megfelelő reklámüzeneteket jelenítünk meg nekik.

 

Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

 

A Google konverziókövetés segítségével a Google és mi felismerhetjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például elemezni tudjuk, hogy a weboldalunkon mely gombokra milyen gyakran kattintottak, és mely termékeket nézték meg vagy vásárolták meg különösen gyakran. Ezeket az információkat konverziós statisztikák készítéséhez használjuk fel. Megtudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információt, amellyel személyesen azonosítani tudnánk a felhasználót. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ azonosítási célokra.

 

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normák betartását. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

7 Hírlevél

 

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és beleegyezik-e a hírlevél fogadásába. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

 

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatokat kizárólag az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Ön bármikor visszavonhatja az adatok tárolásához, az e-mail címének megadásához és a hírlevél küldéséhez történő felhasználásához adott hozzájárulását, például a hírlevélben található "leiratkozás" link segítségével. A már megtörtént adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

 

A hírlevélre való feliratkozás céljából megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, és a hírlevélről való leiratkozást vagy a cél megszűnését követően töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Fenntartjuk a jogot, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk keretein belül saját belátásunk szerint töröljük vagy letiltsuk az e-mail címeket a hírlevél-elosztó listáról.

 

Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

 

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató egy feketelistán tárolhatjuk, ha ez szükséges a jövőbeli küldemények megakadályozásához. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem vonjuk össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás nincs időben korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei felülmúlják jogos érdekeinket.

 

8. Pluginok és eszközök

 

YouTube kiterjesztett adatvédelemmel

Ez a weboldal a YouTube-ról származó videókat ágyaz be. A weboldal üzemeltetője a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

 

Amikor Ön meglátogatja valamelyik olyan webhelyet, amelyre a YouTube be van építve, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. A YouTube szerver értesül arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg. Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési viselkedését közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

 

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint a kiterjesztett adatvédelmi módban lejátszott videókat nem használják fel a YouTube-on történő böngészés személyre szabására. A kiterjesztett adatvédelmi módban lejátszott hirdetések szintén nem személyre szabottak. Kiterjesztett adatvédelmi módban nem kerülnek beállításra sütik. Ehelyett úgynevezett helyi tárolóelemek kerülnek tárolásra a felhasználó böngészőjében, amelyek a cookie-khoz hasonló személyes adatokat tartalmaznak, és a felhasználó felismerésére használhatók. A kiterjesztett adatvédelmi móddal kapcsolatos részletek itt találhatók: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

 

Egy YouTube-videó aktiválása után további adatfeldolgozási műveletek indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

 

A YouTube használata az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információk az adatvédelmi szabályzatukban találhatók a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normáknak való megfelelést. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

 

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az IP-cím elmentése. Ezt az információt általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra. A Google Maps aktiválása esetén a Google a Google betűtípusokat használhatja a betűtípusok megjelenítésének egységesítése céljából. A Google Maps meghívásakor a böngészője a szövegek és betűtípusok megfelelő megjelenítése érdekében betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába.

 

A Google Maps használata az online ajánlataink vonzó megjelenítését szolgálja, valamint azt, hogy a weboldalon megjelölt helyeket könnyebben megtalálhassa. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. készülék-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

A vállalat az "EU-USA adatvédelmi keretrendszer" (DPF) szerint tanúsított. A DPF az Európai Unió és az USA közötti megállapodás, amelynek célja, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítsa az európai adatvédelmi normák betartását. Minden, a DPF keretében tanúsított vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak. Erről további információ a szolgáltatótól az alábbi linken szerezhető be: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

9. E-kereskedelmi és fizetési szolgáltatók

 

Az ügyfél- és szerződéses adatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtünk, feldolgozunk és használunk fel szerződéses kapcsolataink létrehozásához, tartalmának szervezéséhez és módosításához. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve hogy a felhasználónak számlát tudjunk kiállítani. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

 

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését és a meglévő törvényes megőrzési határidők lejártát követően töröljük. A törvényes megőrzési határidők nem változnak.

 

10. Saját szolgáltatások

 

A pályázók adatainak kezelése

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy jelentkezzen hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy online jelentkezési űrlapon). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat során gyűjtött személyes adatainak köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatait a hatályos adatvédelmi törvényeknek és minden egyéb jogszabályi rendelkezésnek megfelelően gyűjtjük, kezeljük és használjuk, és hogy adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

 

Az adatgyűjtés terjedelme és célja

Ha Ön elküldi nekünk jelentkezését, akkor a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, az interjúk során készített feljegyzések stb.) feldolgozzuk, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy dönthessünk a munkaviszony létesítéséről. Ennek jogalapja a német jog szerint a BDSG 26. §-a (munkaviszony kezdeményezése), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (általános szerződéskötés) és - amennyiben Ön beleegyezését adta - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül adjuk át azoknak a személyeknek, akik részt vesznek az Ön jelentkezésének feldolgozásában.

 

Amennyiben a pályázat sikeres, az Ön által megadott adatokat a BDSG 26. §-a és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a munkaviszony megvalósítása céljából adatfeldolgozó rendszereinkben tároljuk.

 

Az adatok megőrzési ideje

Amennyiben nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) a pályázati folyamat végétől (a pályázat elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük az Ön által megadott adatokat. Ezt követően az adatokat töröljük, és a fizikai pályázati dokumentumokat megsemmisítjük. A megőrzés különösen jogvita esetén bizonyítékként szolgál. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), az adatokat csak akkor töröljük, ha a további tárolás célja megszűnt.

 

Hosszabb tárolásra akkor is sor kerülhet, ha Ön hozzájárulását adta (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törlést jogszabályi megőrzési kötelezettségek akadályozzák.

 

A pályázói körbe való felvétel

Ha nem teszünk Önnek állásajánlatot, lehetséges, hogy felvesszük Önt a jelentkezői körünkbe. Ha elfogadjuk Önt, az Ön jelentkezésének minden dokumentumát és adatát továbbítjuk a jelentkezői körbe, hogy megfelelő állásajánlatok esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.

 

A jelentkezői körbe való felvétel kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás megadása önkéntes, és nem kapcsolódik a jelenlegi jelentkezési folyamathoz. Az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ebben az esetben az adatok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a pályázói körből, feltéve, hogy a megőrzésnek nincs jogi alapja.

 

A pályázói adatbázisból az adatokat legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított két éven belül visszavonhatatlanul töröljük.

 

 

Az Ön jelenlegi cookie-beállításai

Az Ön hozzájárulása a következő domainekre vonatkozik: www.europart.net

Minden cookie engedélyezése (Szükséges, Statisztika, Marketing)

Hozzájárulás megadása: 14.7.2022, 14:49:25

Hozzájárulásmódosítása | Hozzájárulás visszavonása

 

Az "Allow all cookies" (Minden cookie engedélyezése) kiválasztásával Ön engedélyezi számunkra a cookie-k használatát, és ezáltal lehetővé teszi számunkra, hogy weboldalainkat és azok funkcióit az Ön számára ideálisan alakítsuk ki. Azt is szabadon kiválaszthatja, hogy mely sütiket és feldolgozást kívánja engedélyezni. Ebben az esetben erősítse meg a választását az "Elfogadom" gombbal. Ha továbbra is használja oldalunkat, akkor beleegyezik a sütik használatába. További információkért kérjük, látogasson el az "Adatvédelmi irányelvek" oldalunkra. Ott láthatja, hogy milyen adatokat milyen célokra használunk fel. Az oldal lehetőséget ad arra is, hogy bármikor visszavonja vagy módosítsa hozzájárulását.