EUROPART - Overensstemmelse

Whistleblowing-system

Alle direktører, ledere og medarbejdere i vores virksomhed er forpligtet til at overholde de juridiske krav, værdiprogrammet og adfærdsstandarderne. Disse er sammenfattet i vores Code of Conduct. Alle medarbejdere skal gøre sig bekendt med indholdet af denne Code of Conduct, kende den og handle i overensstemmelse med den. Dette skyldes, at dette værdiprogram med dets adfærdsstandarder danner grundlaget for vores daglige arbejde. Ledere har et særligt ansvar for at kommunikere og implementere dette værdiprogram og adfærdsstandarderne.

Overtrædelser af de værdiorienterede virksomhedsprincipper er skadelige for vores virksomhed. Derfor er alle medarbejdere forpligtet til at rapportere enhver manglende overholdelse, tilsidesættelse eller overtrædelse af love og retningslinjer, som de bemærker, til de relevante afdelinger. Desuden har eksterne forretningspartnere også mulighed for at indsende rapporter anonymt på vores hjemmeside.

Derfor har vi oprettet et EUROPART-dækkende whistleblower-system, der gør det muligt for whistleblowere anonymt at rapportere deres bekymringer til en fortrolig advokat, som har lovligt forbud mod at afsløre whistleblowerens navn.

 

Klik her for at se whistleblower-systemet!