Detaljer om de anvendte cookies

Tak, fordi du besøger vores hjemmeside på europart.net. Beskyttelsen af personlige data er vores højeste prioritet. Nedenfor finder du oplysninger om behandlingen af dine personlige data og om dine rettigheder, når du bruger vores hjemmeside.

 

Dataansvarlig

Den ansvarlige for databehandlingen er:

EUROPART Group GmbH

Martinstr. 13 D-58135 Hagen

Tel.: +49 2331 3564-0

Kontakt: info@europart.net

 

1. Databeskyttelse på et øjeblik

 

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

 

Dataindsamling på denne hjemmeside

 

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet "Oplysninger om den dataansvarlige" i denne privatlivspolitik.

 

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

 

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

 

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

 

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personlige data. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

 

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

 

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd blive analyseret statistisk. Dette sker primært ved hjælp af såkaldte analyseprogrammer.

 

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende privatlivspolitik.

 

2. Hosting

 

Vi hoster indholdet på vores hjemmeside hos følgende udbyder: Mittwald. Udbyderen er Mittwald CM Service GmbH & Co KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Tyskland (i det følgende benævnt Mittwald).

 

Detaljer kan findes i Mittwalds privatlivspolitik: https://www.mittwald.de/datenschutz.

 

Mittwald anvendes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores hjemmeside vises så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet af databeskyttelsesloven, som garanterer, at personoplysningerne for vores besøgende på hjemmesiden kun behandles i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

 

Beskyttelse af data

Operatørerne af denne hjemmeside tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne privatlivspolitik.

 

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker.

 

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan være udsat for sikkerhedssårbarheder. En fuldstændig beskyttelse af data mod tredjeparts adgang er ikke mulig.

 

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er

 

EUROPART Holding GmbH

Martinstraße 13

58135 Hagen-Haspe

Telefon: +49 2331 3564 0

E-mail: info@europart.net

 

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

 

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil formålet med behandlingen af dataene ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovligt tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil sletning finde sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

 

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a i GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 1 i GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande udføres databehandlingen også på grundlag af art. 49, stk. 1, litra a, i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), udføres databehandlingen også på grundlag af § 25, stk. 1 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR. Databehandling kan også udføres på grundlag af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

 

Ansvarlig for databeskyttelse

Vi har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig.

 

Dr. Ralf Heine

c/o AULINGER Datenschutz & Consulting GmbH

Frankenstraße 348

45133 Essen

Telefon: +49 201 9598662

E-mail: r.heine@aulinger-dc.eu

 

Bemærkning om dataoverførsel til tredjelande, der ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og overførsel til amerikanske virksomheder, der ikke er DPF-certificerede

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og amerikanske værktøjer, hvis udbydere ikke er certificeret i henhold til EU-US Data Privacy Framework (DPF). Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til disse lande og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at der ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU, i tredjelande, der er usikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

 

Vi vil gerne påpege, at USA, som et sikkert tredjeland, generelt har et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EU. Dataoverførsel til USA er derfor tilladt, hvis modtageren er certificeret i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) eller har passende yderligere garantier. Oplysninger om overførsler til tredjelande, herunder datamodtagere, kan findes i denne privatlivspolitik.

 

Modtagere af personlige data

Som en del af vores forretningsaktiviteter arbejder vi sammen med forskellige eksterne organisationer. I nogle tilfælde er det også nødvendigt at overføre persondata til disse eksterne organisationer. Vi videregiver kun personoplysninger til eksterne organer, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det (f.eks. videregivelse af data til skattemyndigheder), hvis vi har en legitim interesse i overførslen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, eller hvis et andet retsgrundlag tillader overførslen af data. Når vi bruger databehandlere, videregiver vi kun vores kunders personlige data på grundlag af en gyldig kontrakt om ordrebehandling. I tilfælde af fælles behandling indgås der en fælles behandlingsaftale.

 

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

 

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og mod direkte reklame (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT FASTSLÅ, GØRE GÆLDENDE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, I GDPR).

 

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun finde sted, hvis det er teknisk muligt.

 

Information, berigtigelse og sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere og formålet med databehandlingen og, om nødvendigt, ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette og andre spørgsmål om personoplysninger.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid kontakte os for at gøre dette. Retten til begrænsning af behandling eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi generelt brug for tid til at verificere dette. Så længe undersøgelsen varer, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses.
  • Hvis behandlingen af dine persondata var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for at slette dem.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata.

 

Hvis du har begrænset behandlingen af dine persondata, må disse data - bortset fra opbevaring - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

 

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

 

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

 

Indsigelse mod reklame-e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata, der er offentliggjort som en del af vores forpligtelse til at give en juridisk meddelelse med det formål at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af hjemmesiden forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

 

4. dataindsamling på denne hjemmeside

 

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte "cookies". Cookies er små datapakker og beskadiger ikke din slutenhed. De gemmes på din enhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

 

Cookies kan stamme fra os (førstepartscookies) eller fra tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies gør det muligt at integrere visse tjenester fra tredjepartsvirksomheder på hjemmesider (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

 

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til at analysere brugeradfærd eller til reklameformål.

 

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

 

Du kan finde ud af, hvilke cookies og tjenester der bruges på denne hjemmeside i denne privatlivspolitik.

Detaljer om de anvendte cookies

 

Samtykke med Usercentrics

Dette websted bruger Usercentrics samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Udbyderen af denne teknologi er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, hjemmeside: https://usercentrics.com/de/ (i det følgende benævnt "Usercentrics").

 

Når du besøger vores hjemmeside, overføres følgende personoplysninger til Usercentrics:

  • Dit/dine samtykke(r) eller tilbagekaldelse af dit/dine samtykke(r)
  • din IP-adresse
  • Oplysninger om din browser
  • Oplysninger om din slutenhed
  • Tidspunkt for dit besøg på hjemmesiden
  • Geolokalisering

 

Desuden gemmer Usercentrics en cookie i din browser for at kunne tildele de givne samtykker eller deres tilbagekaldelse til dig. De data, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter Usercentrics-cookien, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket.

 

Usercentrics bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brug af visse teknologier. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, lit. c i GDPR.

 

Behandling af ordrer

Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af ovennævnte service. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, som garanterer, at den kun behandler personoplysninger fra vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, inklusive de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

 

Disse data behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, lit. f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Vi opbevarer de data, du angiver i kontaktformularen, indtil du beder om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke til at opbevare dem, eller formålet med at opbevare dem ikke længere er relevant (f.eks. efter at have opfyldt din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

 

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmer og behandler vi din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

 

Disse data behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til lagring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

 

Kommunikation via WhatsApp

Til kommunikation med vores kunder og andre tredjeparter bruger vi bl.a. instant messaging-tjenesten WhatsApp. Udbyderen er WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

 

Kommunikationen foregår via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), hvilket forhindrer WhatsApp eller andre tredjeparter i at få adgang til kommunikationsindholdet. WhatsApp får dog adgang til metadata, der skabes i løbet af kommunikationsprocessen (f.eks. afsender, modtager og tidspunkt). Vi vil også gerne påpege, at WhatsApp oplyser, at de deler deres brugeres personlige data med deres moderselskab Meta, som er baseret i USA. Yderligere oplysninger om databehandling kan findes i WhatsApp's privatlivspolitik på: www.whatsapp.com/legal/.

 

WhatsApp bruges på grundlag af vores legitime interesse i at kommunikere så hurtigt og effektivt som muligt med kunder, interesserede parter og andre forretnings- og kontraktpartnere (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, finder databehandlingen udelukkende sted på grundlag af samtykket; dette kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

 

Kommunikationsindholdet, der udveksles mellem dig og os på WhatsApp, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette det, tilbagekalde dit samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din forespørgsel er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active.

 

Vi bruger WhatsApp i versionen "WhatsApp Business".

Dataoverførslen til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

 

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder.

 

Registrering på denne hjemmeside

Du kan registrere dig på denne hjemmeside for at kunne bruge yderligere funktioner på siden. Vi bruger kun de indtastede data til dette formål med det formål at bruge det respektive tilbud eller den service, som du har registreret dig til. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal gives fuldt ud. I modsat fald afviser vi registreringen.

 

I tilfælde af vigtige ændringer, for eksempel i omfanget af tilbuddet eller teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mail-adresse, der er angivet under registreringen, til at informere dig på denne måde.

 

De data, der indtastes under registreringen, behandles med det formål at implementere det brugerforhold, der er etableret ved registreringen, og om nødvendigt til indledning af yderligere kontrakter (art. 6, stk. 1, litra b GDPR).

 

De data, der indsamles under registreringen, gemmes af os, så længe du er registreret på dette websted, og slettes derefter. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

 

5. Sociale medier

 

Sociale medieelementer med Shariff

På denne hjemmeside anvendes elementer fra sociale medier (f.eks. Facebook, X, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

 

Du kan normalt genkende de sociale medieelementer ved hjælp af de respektive sociale medielogoer. For at sikre databeskyttelse på denne hjemmeside bruger vi kun disse elementer sammen med den såkaldte "Shariff"-løsning. Denne applikation forhindrer, at de sociale medieelementer, der er integreret på denne hjemmeside, overfører dine personlige data til den respektive udbyder, så snart du går ind på siden for første gang.

 

En direkte forbindelse til udbyderens server oprettes først, når du aktiverer det respektive sociale medieelement ved at klikke på den tilsvarende knap (samtykke). Så snart du aktiverer det sociale medieelement, modtager den respektive udbyder oplysningerne om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget ind på din respektive sociale mediekonto (f.eks. Facebook), kan den respektive udbyder tildele besøget på denne hjemmeside til din brugerkonto.

 

Aktivering af plugin'et udgør et samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, lit. a GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

 

Tjenesten bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brug af bestemte teknologier. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, lit. c i GDPR.

 

Instagram

Funktioner fra Instagram-tjenesten er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

 

Når det sociale medieelement er aktivt, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Instagram-serveren. Instagram modtager derved oplysninger om dit besøg på denne hjemmeside.

 

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på denne hjemmeside til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at forbinde dit besøg på denne hjemmeside med din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller deres anvendelse af Instagram.

 

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Hvis personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamlingen af dataene og deres overførsel til Facebook eller Instagram. Den behandling, der udføres af Facebook eller Instagram efter videresendelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De fælles forpligtelser, der påhviler os, er beskrevet i en fælles behandlingsaftale. Du kan finde aftaleteksten på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give databeskyttelsesoplysninger, når du bruger Facebook- eller Instagram-værktøjet, og for sikker implementering af værktøjet på vores hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook- og Instagram-produkter. Du kan gøre registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook eller Instagram, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

 

Dataoverførslen til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Yderligere oplysninger kan findes i Instagrams privatlivspolitik: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

LinkedIn

Denne hjemmeside bruger elementer fra LinkedIn-netværket. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

 

Hver gang du åbner en side på dette websted, der indeholder elementer fra LinkedIn, oprettes der en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn bliver informeret om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIn-knappen "Anbefal" og er logget ind på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn forbinde dit besøg på denne hjemmeside med dig og din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller deres anvendelse af LinkedIn.

 

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de.

 

Yderligere oplysninger kan findes i LinkedIns privatlivspolitik på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XING

Denne hjemmeside bruger elementer fra XING-netværket. Udbyderen er New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

 

Hver gang en af vores sider, der indeholder XING-elementer, åbnes, oprettes der en forbindelse til XING-servere. Så vidt vi ved, gemmes der ingen personlige data i denne proces. Især gemmes der ingen IP-adresser, og brugeradfærden evalueres ikke.

 

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Yderligere oplysninger om databeskyttelse og XING Share-knappen kan findes i XING's privatlivspolitik på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Analyseværktøjer og annoncering

 

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Google Tag Manager er et værktøj, der gør det muligt for os at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores hjemmeside. Google Tag Manager selv opretter ingen brugerprofiler, gemmer ingen cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Den bruges kun til at administrere og vise de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager registrerer dog din IP-adresse, som også kan blive overført til Googles moderselskab i USA.

 

Google Tag Manager anvendes på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i hurtig og ukompliceret integration og styring af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. I den forbindelse modtager webstedsoperatøren forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, besøgslængde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data sammenfattes i et bruger-ID og tildeles den besøgende på websitets respektive slutenhed.

Vi kan også bruge Google Analytics til bl.a. at registrere dine muse- og scrollbevægelser og klik. Google Analytics bruger også forskellige modelleringsmetoder til at supplere de registrerede dataposter og bruger maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

 

Google Analytics bruger teknologier, der muliggør genkendelse af brugeren med henblik på at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). De oplysninger, der indsamles af Google om brugen af dette websted, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

IP-anonymisering

Google Analytics IP-anonymisering er aktiveret. Det betyder, at din IP-adresse afkortes af Google inden for EU's medlemslande eller i andre lande, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at give webstedsoperatøren andre tjenester i forbindelse med webstedsaktivitet og internetbrug. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

 

Browser-plugin

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google-signaler

Vi bruger Google-signaler. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer Google Analytics bl.a. din placering, søgehistorik og YouTube-historik samt demografiske data (besøgsdata). Disse data kan bruges til personaliseret annoncering ved hjælp af Google Signals. Hvis du har en Google-konto, er besøgsdataene fra Google Signal knyttet til din Google-konto og bruges til personaliserede reklamemeddelelser. Dataene bruges også til at udarbejde anonymiserede statistikker om vores brugeres adfærd.

 

Behandling af ordrer

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

 

Google Analytics-måling af e-handel

Denne hjemmeside bruger funktionen "e-handelsmåling" i Google Analytics. Ved hjælp af e-handelsmåling kan webstedsoperatører analysere købsadfærden hos besøgende på webstedet for at forbedre deres online marketingkampagner. Oplysninger som afgivne ordrer, gennemsnitlige ordreværdier, forsendelsesomkostninger og tiden fra visning til køb af et produkt registreres. Disse data kan sammenfattes af Google under et transaktions-ID, der er tildelt den respektive bruger eller deres enhed.

 

Evalanche

Vi bruger markedsføringsværktøjet Evalanche. Udbyderen er SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg (i det følgende kaldet Evalanche).

 

Evalanche er et værktøj til optimering og automatisering af vores marketingaktiviteter. Evalanche gør det bl.a. muligt for os at automatisere vores leadgenerering og tilpasse vores hjemmesideindhold til målgrupper. Vi kan også analysere brugeradfærden hos de besøgende på vores hjemmeside og udløse yderligere marketingkampagner på dette grundlag. Til dette formål gemmer Evalanche forskellige data om besøgende på hjemmesiden, såsom adresser, interesser, geografisk placering og lignende.

 

Evalanche er certificeret i henhold til den internationalt anerkendte IT-sikkerhedsstandard ISO 27001.

 

Hvis der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, anvendes denne tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR; webstedsoperatøren har en legitim interesse i at optimere sine marketingkampagner.

 

Behandling af ordrer

Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, som sikrer, at den kun behandler personoplysningerne for vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 

Google Ads

Webstedsoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et online-reklameprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Google Ads gør det muligt for os at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgeudtryk i Google (søgeordsmålretning). Desuden kan der vises målrettede annoncer baseret på de brugerdata, der er tilgængelige hos Google (f.eks. lokaliseringsdata og interesser) (målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi evaluere disse data kvantitativt, f.eks. ved at analysere, hvilke søgetermer der har ført til visning af vores reklamer, og hvor mange reklamer der har ført til tilsvarende klik.

 

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem EU og USA, der skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google AdSense (ikke personaliseret)

Dette websted bruger Google AdSense, en tjeneste til integration af annoncer. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Vi bruger Google AdSense i "ikke-personaliseret" tilstand. I modsætning til personaliseret tilstand er annoncerne derfor ikke baseret på din tidligere brugeradfærd, og der oprettes ingen brugerprofil for dig. I stedet bruges såkaldte "kontekstuelle oplysninger" til at vælge annoncerne. De valgte reklamer er så baseret på f.eks. din placering, indholdet på den hjemmeside, du er på, eller dine aktuelle søgetermer. Du kan læse mere om forskellene mellem personaliseret og ikke-personaliseret målretning med Google AdSense på: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

 

Bemærk venligst, at cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk) også kan bruges, når du bruger Google Adsense i ikke-personaliseret tilstand. Ifølge Google bruges disse til at bekæmpe svindel og misbrug.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Du kan selv tilpasse dine reklameindstillinger i din brugerkonto. For at gøre dette skal du klikke på følgende link og logge ind: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Yderligere oplysninger om Googles reklameteknologier kan findes her: https://policies.google.com/technologies/ads og https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Ads Remarketing

Dette websted bruger funktionerne i Google Ads Remarketing. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi tildele personer, der interagerer med vores onlinetilbud, til bestemte målgrupper for efterfølgende at vise interessebaseret reklame i Googles reklamenetværk (remarketing eller retargeting).

Desuden kan de reklamemålgrupper, der oprettes med Google Ads Remarketing, forbindes med Googles cross-device-funktioner. På denne måde kan interessebaserede, personlige reklamemeddelelser, der er tilpasset dig afhængigt af din tidligere brug og surfingadfærd på en slutenhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en anden af dine slutenheder (f.eks. tablet eller pc).

 

Hvis du har en Google-konto, kan du gøre indsigelse mod personaliseret annoncering ved at klikke på følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser kan findes i Googles privatlivspolitik på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Målgruppedannelse med kundetilpasning

Vi bruger bl.a. Google Ads Remarketing-kundetilpasning til at oprette målgrupper. Her overfører vi visse kundedata (f.eks. e-mailadresser) fra vores kundelister til Google. Hvis de pågældende kunder er Google-brugere og er logget ind på deres Google-konto, får de vist passende reklamemeddelelser inden for Googles netværk (f.eks. på YouTube, Gmail eller i søgemaskinen).

 

Google-konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google Conversion Tracking. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Ved hjælp af Googles konverteringssporing kan Google og vi genkende, om brugeren har udført bestemte handlinger. For eksempel kan vi analysere, hvilke knapper på vores hjemmeside der blev klikket på hvor ofte, og hvilke produkter der blev set eller købt særligt hyppigt. Disse oplysninger bruges til at oprette konverteringsstatistikker. Vi finder ud af det samlede antal brugere, der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har foretaget. Vi modtager ingen oplysninger, som vi kan bruge til at identificere brugeren personligt. Google bruger selv cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier til identifikationsformål.

 

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google Conversion Tracking i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Virksomheden er certificeret i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

7 Nyhedsbrev

 

Data til nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der giver os mulighed for at kontrollere, at du er ejer af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ikke yderligere data, eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

 

De data, der indtastes i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, behandles udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring af data, e-mailadressen og dens brug til at sende nyhedsbrevet, for eksempel via linket "afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af annulleringen.

 

De data, du giver os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, når du afmelder dig nyhedsbrevet, eller når formålet er ophørt med at eksistere. Vi forbeholder os ret til at slette eller blokere e-mailadresser fra vores nyhedsbrevdistributionsliste efter eget skøn inden for rammerne af vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

 

Data, der er gemt af os til andre formål, forbliver upåvirket af dette.

 

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste, hvis det er nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Dataene fra den sorte liste vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive flettet med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Opbevaringen på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

 

8. Plugins og værktøjer

 

YouTube med udvidet databeskyttelse

Denne hjemmeside indlejrer videoer fra YouTube. Operatøren af hjemmesiden er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Når du besøger en af disse hjemmesider, hvor YouTube er integreret, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. YouTube-serveren bliver informeret om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

 

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube bruges videoer, der afspilles i udvidet databeskyttelsestilstand, ikke til at personliggøre browsing på YouTube. Annoncer, der afspilles i udvidet databeskyttelsestilstand, er heller ikke personaliserede. Der sættes ingen cookies i udvidet databeskyttelsestilstand. I stedet gemmes såkaldte lokale lagringselementer i brugerens browser, som indeholder personlige data svarende til cookies og kan bruges til at genkende brugeren. Detaljer om den udvidede databeskyttelsestilstand kan findes her: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

 

Efter aktivering af en YouTube-video kan der udløses yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har nogen indflydelse på.

 

Brugen af YouTube sker med henblik på en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube kan findes i deres privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Fonts med det formål at standardisere visningen af skrifttyper. Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsers cache for at vise tekster og fonte korrekt.

 

Brugen af Google Maps sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås hos udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

9. Udbydere af e-handel og betaling

 

Behandling af kunde- og kontraktdata

Vi indsamler, behandler og bruger personlige kunde- og kontraktdata til at etablere, organisere indholdet af og ændre vores kontraktforhold. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at fakturere brugeren. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR.

 

De indsamlede kundedata slettes efter afslutning af ordren eller afslutning af forretningsforholdet og udløb af eventuelle eksisterende lovbestemte opbevaringsperioder. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

 

10. Egne tjenester

 

Håndtering af ansøgerdata

Vi giver dig mulighed for at ansøge hos os (f.eks. via e-mail, post eller online ansøgningsformular). I det følgende informerer vi dig om omfanget, formålet og brugen af dine personlige data, der indsamles under ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at dine data vil blive indsamlet, behandlet og brugt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at dine data vil blive behandlet strengt fortroligt.

 

Omfang af og formål med dataindsamling

Hvis du sender os en ansøgning, behandler vi dine tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater fra samtaler osv.) i det omfang, det er nødvendigt for at træffe beslutning om etablering af et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for dette er § 26 BDSG i henhold til tysk lov (indledning af et ansættelsesforhold), art. 6, stk. 1, litra b GDPR (generel kontraktindledning) og - hvis du har givet dit samtykke - art. 6, stk. 1, litra a GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Dine personlige data vil kun blive videregivet inden for vores virksomhed til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning.

 

Hvis ansøgningen imødekommes, gemmes de af dig indsendte data i vores databehandlingssystemer på grundlag af § 26 BDSG og art. 6 stk. 1 lit. b GDPR med det formål at implementere ansættelsesforholdet.

 

Opbevaringsperiode for data

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os ret til at opbevare de data, du har indsendt, på grundlag af vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) i op til 6 måneder fra afslutningen af ansøgningsprocessen (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Derefter slettes dataene, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Opbevaringen tjener især som bevis i tilfælde af en juridisk tvist. Hvis det er indlysende, at dataene er nødvendige efter udløbet af perioden på 6 måneder (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), slettes dataene først, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere er relevant.

 

Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), eller hvis lovbestemte opbevaringsforpligtelser forhindrer sletning.

 

Optagelse i ansøgerpuljen

Hvis vi ikke giver dig et jobtilbud, kan det være muligt at inkludere dig i vores ansøgerpulje. Hvis du bliver accepteret, overføres alle dokumenter og oplysninger fra din ansøgning til ansøgerpuljen for at kontakte dig i tilfælde af passende ledige stillinger.

 

Optagelse i ansøgerpuljen er udelukkende baseret på dit udtrykkelige samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Det er frivilligt at give samtykke, og det er ikke relateret til den aktuelle ansøgningsproces. Den registrerede kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. I så fald slettes oplysningerne uigenkaldeligt fra ansøgerfeltet, forudsat at der ikke er nogen juridisk grund til at beholde dem.

 

Oplysningerne fra ansøgerpoolen slettes uigenkaldeligt senest to år efter, at samtykket er givet.

 

 

Dine aktuelle cookie-indstillinger

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.europart.net

Tillad alle cookies (Nødvendige, Statistik, Markedsføring)

Samtykke givet: 14.7.2022, 14:49:25

Ændre samtykke | Tilbagekalde samtykke

 

Ved at vælge "Tillad alle cookies" giver du os tilladelse til at bruge cookies og dermed gøre det muligt for os at designe vores hjemmesider og deres funktionaliteter ideelt til dig. Du kan også frit vælge, hvilke cookies og hvilken behandling du vil tillade. I så fald skal du bekræfte dit valg med knappen "Accepter". Hvis du fortsætter med at bruge vores websted, accepterer du brugen af cookies. For yderligere information, besøg venligst vores "Privatlivspolitik" side. Der kan du se, hvilke data vi bruger til hvilke formål. Siden giver dig også mulighed for til enhver tid at trække dit samtykke tilbage eller ændre det.