Pobočka najbližšie k terajšej lokalite: Nie je možné zistiť

Oznamovací systém

Hagen, 22.08.2016

Téma Compliance je v súčasnosti veľmi často spomínaná. Čo v skutočnosti znamená pojem „Compliance“?

Pod „Compliance“ rozumieme súbor smerníc a noriem správania. Ďalšie informácie

Facebook