Pobočka najbližšie k terajšej lokalite: Nie je možné zistiť

Manažment

Manažment spoločnosti EUROPART zodpovedá najmä za rozvoj spoločnosti, jej strategické smerovanie a presadzovanie hodnôt spoločnosti. Vedenie spoločnosti EUROPART v sebe spája profesionálne know-how a dlhoročné skúsenosti so zodpovedným jednaním a osobnou angažovanosťou. Manažment spoločnosti EUROPART predstavuje na zákazníka orientovanú a na rozvoj a udržateľnosť zameranú politiku spoločnosti.

Olaf Giesen
Chief Executive Officer

Od marca roku 2018 je Olaf Giesen ako výkonný riaditeľ (CEO) zodpovedný za skupinu EUROPART. Predtým ako konateľ EUROPART Trading GmbH riadil predaj v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku a Luxembursku (stredná Európa). Pán Giesen je v spoločnosti EUROPART od roku 2014 a naposledy bol vedúcim predaja v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Na tejto pozícii riadil exponované predajné projekty v spoločnosti EUROPART a zodpovedal nielen za viac ako 50 zastúpení spoločnosti vrátane všetkých Joint Venture a všetkých spolupracujúcich partnerov, ale aj za obchodné vedenie spoločnosti SCHLOSSER EUROPART so zastúpeniami v Berlíne a jeho okolí.

Pred nástupom do spoločnosti EUROPART pôsobil ako obchodný riaditeľ prevádzky a správy kategórií v spoločnosti Auto Teile Unger (ATU) a ako obchodný riaditeľ spoločnosti PV Automotive. Naposledy zastával funkciu obchodného riaditeľa v spoločnosti Hofmeister & Meincke.

Sebastian Kamphaus
Director Category Management

Sebastian Kamphaus je od februára 2018 ako Director Category Management zodpovedný za Sourcing, Produktmanagement, a tiež za Pricing a rozvoj dodávateľov. Kamphaus je v EUROPART činný od roku 2013. Kamphaus založil nový úsek medzinárodných zdrojov (international sourcing), ku ktorému patrí oddelenie zdrojov, riadenia kvality, technického a strategického školenia, ako aj EUROPART Consulting Ltd. v Ázii. V tejto funkcii bol okrem toho zodpovedný aj za ďalší vývoj a určovanie pozície vlastnej značky EUROPART Premium Parts. Od decembra 2017 viedol úsek techniky motorových vozidiel v rámci úseku Category Management. Pred činnosťou v EUROPART zbieral tento diplomovaný podnikový ekonóm skúsenosti v odvetví a v oblasti zdrojov (Sourcing), okrem iného v Grohe Water Technologies a v Bilstein Group.

Patrick Golder
Director Human Resources International

Patrick Golder pracuje od augusta 2018 na pozícii Director Human Resources International v spoločnosti EUROPART.  Už od roku 2001 pôsobí vo funkciách personálnych oddelení v odvetví. Najskôr v spoločnosti ZF s celosvetovou zodpovednosťou a s medzinárodnou projektovou činnosťou, v roku 2009 prešiel do spoločnosti VOLVO Trucks. Tam prevzal personálne oddelenie aktivít Sales & Service pre región D, A a CH. Od roku 2013 mal operatívnu zodpovednosť za regionálnu spoločnosť v Badensku-Württembergsku, Bavorsku a Hessensku. Od roku 2016 potom viedol oblasť Dielne / Servis Nemecko.

Dr. Reiner Schmitz
Director Supply Chain

Dr. Reiner Schmitz zastáva od apríla 2018 post Director Supply Chain. Promovaný inžinier bol predtým zamestnaný u konkurencie WM SE / Trost Fahrzeugteile ako Director Corporate Replenishment. V spoločnosti Japan Tobacco International zastával rôzne riadiace funkcie v oblastiach Supply Chain, IT a Compliance. Vo firme Vaillant bol zodpovedný za zavedenie nového systému riadenia pre Supply Chain a koncernovú logistiku.

Katrin Nüsse
Director Legal Affairs

Od októbra 2018 je Katrin Nüsse v spoločnosti EUROPART zodpovedná, ako Director Legal Affairs, za oblasti právo, nehnuteľnosti, poistenie, SHEQ. Plne kvalifikovaná právnička, ktorá začala s právom v roku 2012 ako vedúca pracovníčka, zariadila pre podnik právne bezpodmienečné štandardy a štruktúry procesov a zúčastnila sa na podstatných štrukturálnych zmenách a akvizíciách EUROPART Gruppe. Z jej právnej činnosti v spoločnosti Metro AG si priniesla skúsenosti z veľkoobchodu. Ako právnička radí vo všetkých oblastiach hospodárskeho práva.

Facebook