Pobočka najbližšie k terajšej lokalite: Nie je možné zistiť

Staň sa dodávateľom

Ako najväčšia spoločnosť obchodujúca s náhradnými dielmi pre úžitkové vozidlá, príslušenstvom a dielenskými potrebami v Európe neustále hľadáme nové produkty na rozšírenie nášho rozsiahleho dodávateľského programu. Ste výrobcom náhradných dielov alebo príslušenstva pre nákladné vozidlá, dodávkové vozidlá, prívesy a návesy alebo autobusy, a chcete, aby sa vaše produkty stali súčasťou sortimentu spoločnosti EUROPART? V tom prípade nám ešte dnes dajte vedieť.

1
2
3
4
5
6
7

Všeobecné údaje o výrobcovi

@

Podrobné údaje

Pracovník

Kontaktná osoba (pripojte organizačnú schému)

@
@
@
@
@

Objem investícií v EUR

Obrat spoločnosti v EUR

Obrat spoločnosti podľa trhov v %

Obrat spoločnosti podľa trhov OEM – IAM v %

Výrobné mestá

Strojový park (doložiť v samostatnom dokumente)

Výrobný program

Označenie položiek

Patenty

Dohoda o využívaní pri patentoch

Systém riadenia kvality (pripojte kópiu)

Systém riadenia kvality vo vašej spoločnosti musí disponovať minimálne certifikáciou podľa DIN ISO 9001. Ak nebude certifikácia k dispozícii, nebudeme vás brať do úvahy ako prípadného dodávateľa!

Dodávateľ

Aké sú minimálne požiadavky pre vašich dodávateľov týkajúce sa systému riadenia kvality?
Systém riadenia kvality vo vašej spoločnosti musí disponovať minimálne certifikáciou podľa DIN ISO 9001. Ak nebude certifikácia k dispozícii, nebudeme vás brať do úvahy ako prípadného dodávateľa!

Štruktúra dodávateľov v %

???other.insurance???

Zákazníci

Päť najväčších zákazníkov OEM

Päť najväčších zákazníkov IAM

Odoslaním potvrdzujete pravdivosť údajov uvedených vo vami vyplnenom formulári s informáciami o dodávateľovi!
Facebook