Pobočka najbližšie k terajšej lokalite: Nie je možné zistiť

Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce, ktorú na Slovensku upravujú zákony bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Zákonník práce), naberá čoraz väčšmi na význame. Nie je to žiadna náhoda: podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce (ILO, International Labour Organization (OSN)) zomiera ročne na následky úrazov alebo ochorení súvisiacich s výkonom povolania viac než 2,3 miliónov ľudí. Z tohto dôvodu vyhradila spoločnosť EUROPART v rámci svojho dodávateľského programu osobitné miesto segmentu bezpečnosti práce.

Ochranné odevy pre všetky prípady

Sortiment pokrýva prakticky všetky činnosti spojené s prepravou a vykonávaním prác v dielni. V našej ponuke nájdete kompletné pracovné oblečenie od čapíc, kapucní a prílb cez pršiplášte a náprsníkové nohavice až po bezpečnostnú obuv v početných variantoch. Na ochranu očí a uší má spoločnosť EUROPART v ponuke široký sortiment ochranných okuliarov (aj v podobe kompletného vybavenia pre zváračov) a chráničov sluchu. Na ochranu dýchacích ciest sú k dispozícii jednoduché masky proti jemnému prachu, polomasky a celotvárové masky (podľa potreby).

Prvá pomoc a ochrana životného prostredia

V rámci programu ponúkame približne 60 rôznych variantov ochranných rukavíc počnúc rukavicami na jedno použitie a končiac rukavicami z prírodnej usne (napa) na zváranie v ochrannej atmosfére. Medzi ďalšie ťažiskové témy patria ochrana životného prostredia, prvá pomoc a vybavenie pracovísk. Čo sa týka posledných dvoch menovaných oblastí, spoločnosť EUROPART má v ponuke široký sortiment vrátane lekárničiek, kufríkov na poskytovanie prvej pomoci, staníc na výplach očí, rohoží pre pracoviská a podlahové krytiny. Pod heslom Ochrana životného prostredia sa nachádzajú (okrem iného) absorpčné prostriedky na olej a vedrá pre prípad núdze, pomocou ktorých možno v núdzovom prípade zachytiť škodlivé látky a zabrániť ich úniku do životného prostredia.

Nájsť pobočku alebo servis EUROPART

Dohodnúť termín spätného zavolania

Náš internetový obchod pre profesionálov

Dokonale jednoduché objednávanie online – prostredníctvom dielenského online systému EUROPART

Sortiment produktov z kategórie Bezpečnosť práce

Všetky produkty z kategórie Bezpečnosť práce nájdete v internetovom obchode EUROPART

Ďalšia strana
Facebook