Närmaste filial i förhållande till er position: Ej tillgänglig

Bli leverantör

Som ledande handlare för nyttofordonsreservdelar, tillbehör och produkter för verkstadsutrustning i Europa söker vi kontinuerligt efter nya produkter som komplettering till vårt omfattande leveransprogram. Tillverkar du reservdelar eller tillbehör för lastbilar, transportbilar, släpvagnar och bussar och vill att dina produkter kommer med i EUROPARTs sortiment? Kontakta oss redan idag.

1
2
3
4
5
6
7

Allmän tillverkarinfo

@

Vidaresändning

Anställd

Ansvarig person (vänligen bifoga organisationsplan)

@
@
@
@
@

Investeringar (omfattning) inom EU

Företagets omsättning inom EURO-zonen

Företagets omsättning per marknad i %

Företagets omsättning OEM och nyckelkunder i % i %

Plats där tillverkning sker

Maskin identifiering

Tillverkningsprogram

Artikelmärkning

Patent

Användaravtal med patentets ägare

Kvalitetsledning (vänligen bifoga ledningens kvalitets rapport)

En DIN ISO 9001 certifiering är minimikravet för ditt företag, när det gäller ett kvalitetsledningssystem. Om inte detta finns, kommer Ni inte att beaktas som leverantör.

Leverantörer

Vilka lägsta krav ställs på era underleverantörer, i fråga om kvalitetsnivå?
En DIN ISO 9001 certifiering är minimikravet för ditt företag, när det gäller ett kvalitetsledningssystem. Om inte detta finns, kommer Ni inte att beaktas som leverantör.

Leverantörsstruktur, redovisas procentuellt

???other.insurance???

Kund

De fem största nyckelkunderna

De fem största nyckelkunderna

Genom att sända bekräftelsen intygar ni att sanninghalten i lämnade uppgifter är korrekta
Linkedin