Närmaste filial i förhållande till er position: Ej tillgänglig

Monteringsskum

Byggmaterialklass B2

Order nummer: 4444 000 115

Användningsområde
för montering och tätning, för tätning av hålrum runt om rör samt mellan tak och murverk, för fastsättning av isoleringsmaterial vid takkonstruktioner, som ljuddämpande skickt för motorer, för optimal isolering inom kyltekniken

Produkttext
enkomponents, självexcpanderande, använddningsklart polyuretanskum, har en utomordentlig vidhäftning på alla material (ingen PE/PP), med högt termiskt och akustiskt isoleringsvärde

Tekniska data
Hinnbildning efter ca 10 minuter, härdningshastighet ca 3 timmar, skumutbyte: 1 liter ger ca 40 liter, vid fri skumning, ljuddämpningsvärde: dB57, värmeledningsförmåga: 0,035 W (m-K) klibfri efter ca12 minuter

Produkt info

  • Enhet Kartong
  • Färg gul
  • Innehåll 500 ml
  • Riskinformation Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Misstänks kunna orsaka cancer.
  • Temperaturbeständighet -30 till +80 °C
Linkedin