Närmaste filial i förhållande till er position: Ej tillgänglig

Allmäninfo - Centrallager i Göteborg

11.04.2019

Under fredagskvällen den 5 april strax efter klockan 18:00 har Europarts centrallager i Göteborg totalförstörts vid en brand. Orsaken till branden är ännu okänd. Branden hade ett explosionsartat förlopp och släckningsarbetet begränsades till att rädda intilliggande fastigheter.

Inga av våra medarbetare fanns kvar på arbetsplatsen och ingen har således kommit till skada fysiskt. En krisgrupp inom Europart har sedan klockan 13:00 på lördagen arbetat på plats för att hantera den uppkomna situationen.

Önskar du ytterligare information kan du kontakta Mogens B Olesen på:

m.olesen@europart.net alternativt telefon +45 6155 8513.

I denna svåra situation har vi full uppmärksamhet och stöttning från koncernledningen i Hagen och våra kollegor i Tyskland och övriga Europa. Leveranssituationen är under kontroll och vi räknar inte med någon större påverkan på vår leveransförmåga. Alla leveranser från centrallagret styrs över till våra filialer men i det korta perspektivet kan mindre störningar förekomma. Vi hoppas på  uppbackning och stöd i de utmaningar vi står inför.

Linkedin