Närmaste filial i förhållande till er position: Ej tillgänglig

Management

EUROPARTs ledning har det yttersta ansvaret för företagets utveckling, strategiska inriktning och tillämpning av företagsvärderingarna. EUROPARTs ledningsgrupp kombinerar professionellt kunnande och mångårig erfarenhet med ansvarsfullt agerande och personligt engagemang. EUROPARTs ledning står för en kundorienterad företagspolicy inriktad på tillväxt och hållbarhet.

Olaf Giesen
Chief Executive Officer

Sedan mars 2018 är Olaf Giesen i egenskap av CEO ansvarig för EUROPART-koncernen. Dessförinnan var han VD för EUROPART Trading GmbH med ansvar för försäljning i Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna och Luxemburg (Centraleuropa). Giesen kom till EUROPART 2014 och har varit försäljningschef i Tyskland, Österrike och Schweiz. I den befattningen styrde han särskilda säljprojekt inom EUROPART och ansvarade både för de drygt 50 filialerna, inkl. alla joint ventures och samarbetspartners, och för affärsledningen vid SCHLOSSER EUROPART med dess filialer i och omkring Berlin.
Innan han kom till EUROPART var han verkställande direktör för försäljning och Category Management hos Auto Teile Unger (ATU) och verkställande direktör hos PV Automotive. Senast var han verkställande direktör vid Hofmeister & Meincke.

Sebastian Kamphaus
Director Category Management

Sebastian Kamphaus är sedan februari 2018, i egenskap av Director Category Management, ansvarig för sourcing, produktstyrning, prissättning och leverantörsutveckling. Kamphaus har arbetat på EUROPART sedan 2013. Han etablerade den nya sektionen International Sourcing, som omfattar avdelningarna Sourcing, Kvalitetsstyrning, teknik- och strategiutbildningar samt EUROPART Consulting Ltd. i Asien. I den funktionen hade han också ansvar för vidareutvecklingen och positioneringen av varumärket EUROPART Premium Parts. Sedan december 2017 har han varit chef för sektionen Fordonsteknik inom Category Management. Kamphaus samlade på sig erfarenheter från branschen och sourcing-området innan han kom till EUROPART; bl.a. hos Grohe Water Technologies och Bilstein-koncernen.

Linkedin