Närmaste filial i förhållande till er position: Ej tillgänglig

Management & Shareholder

EUROPARTs ledning har det yttersta ansvaret för företagets utveckling, strategiska inriktning och tillämpning av företagsvärderingarna. EUROPARTs ledningsgrupp kombinerar professionellt kunnande och mångårig erfarenhet med ansvarsfullt agerande och personligt engagemang. EUROPARTs ledning står för en kundorienterad företagspolicy inriktad på tillväxt och hållbarhet.

Andreas Rode
Chief Executive Officer

Andreas Rode har varit verkställande direktör hos Europart Group sedan augusti 2017. Han har arbetat hos Europart Group sedan 2012 och var tidigare ekonomichef. Innan han började hos EUROPART, har han med affärsutbildning haft ledande positioner i 14 år inom Grandvision Group, en internationell återförsäljarverksamhet inom optik med mer än 4000 butiker i 41 länder runt om i Europa, Asien och Latinamerika. Speciellt, liksom hans ansvar för finanserna som ekonimichef, ansvarade han för IT, produktion, logistik och flera operativa funktioner. Före detta, hade Andreas Rode ansvarat för finans, produktion och projekt på olika platser i olika länder for Kraft Group, nuvarande Mondelēz International, en av världens största livsmedels företag.

Olaf Giesen
VD för EUROPART Trading GmbH

Sedan september 2017 har Olaf Giesen, som VD för EUROPART Trading GmbH, varit ansvarig för försäljningen i Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Holland och Luxemburg (Centraleuropa). Giesen började på EUROPART 2014 och var marknadschef i Tyskland, Österrike och Schweiz innan han blev VD. I denna roll leder han känsliga marknadsprojekt hos EUROPART och är ansvarig både för de över 50 dotterbolagen, inklusive alla samriskföretag och samarbetspartners och för styrningen av SCHLOSSER EUROPART och dess dotterbolag i och runt Berlin. Innan han började på EUROPART var denna 48-åring chef för försäljning och kategoristyrning hos Auto Teile Unger (ATU) och VD på PV Automotive. Nu senast var han VD för Hofmeister & Meincke.
 

Matthias van Leeuwen
företagsledare för EUROPART Materials GmbH och ledare för distributionskedjehantering

Sedan januari 2016 har Matthias van Leeuwen axlat ansvaret som ledare för EUROPART Materials GmbH, den världsomspännande distributionskedjehanteringen för EUROPART-gruppen. I linje med detta är det centrallagret i Werl i Westfalen och ledning av den företagsövergripande varuhanteringen som är i fokus för hans ansvarsområde. Den välutbildade ekonomen med examen från Tyskland och USA kan se tillbaka på lång erfarenhet av företagsledning hos namnkunniga företag som Hewlett-Packard och Lufthansa i olika ledningsfunktioner och med olika uppgifter i andra länder som exempelvis Kina, Indien, Singapore, Sydafrika och USA. Matthias van Leeuwen kunde fördjupa sin etablerade erfarenhet om andra brancher, exempelvis inom produktionsvaruindustrin, bilindustrin, industriteknik, och inom lager-  och logistiktjänster, under hans tid som affärskonsult och tillfällig företagsledare.