Närmaste filial i förhållande till er position: Ej tillgänglig

Vägen till ett internationellt handelsföretag

Sedan EUROPART grundades för mer än 70 år sedan har företaget utvecklats från en regional återförsäljare till ett internationellt företag med filialer i 27 länder och inköpskällor över hela världen, men är fortfarande fast rotat i Tyskland. På vägen till ett handelsföretag för nyttofordonsreservdelar och verkstadsbehov som agerar i hela Europa har vi passerat många viktiga milstolpar:

Milstolpar

1948

Grundat som Westdeutsche Federnzentrale Wachenfeld & Co.. Företaget var specialiserat på handel med motorfordons- och vagnfjädrar

1960 – 1978

Utvidgning av sortimentet med ytterligare nyttofordonsreservdelar och utveckling till leverantör av fullsortiment

1979

Europeisk inriktning börjar med de första filialerna i Danmark och senare i Storbritannien

1995

Lansering av det egna märket EUROPART

2000

Företaget byter namn till EUROPART. Den internationella expansionen drivs på starkare

2005

Centrallagret i Werl öppnas

2007

Första filialen utanför Europa i Dubai

2010

Verkstadskoncepten TrailerSTATION och TruckSTATION etableras

2011

Övertas av investerarna Triton och Paragon

2013

Strategisk nyinriktning och fokus på kärnverksamheten nyttofordonsdelar

2014

Inköpsplattform Kina byggs upp och kontoret i Shanghai öppnas

2015

Utökning av sortimentet och fackkunskaperna inom segmentet bussar

2016

Nätverket i Sverige utökas – LvD och Trailereffekter tas över

2017

EUROPART får ny ägare: ALPHA

Linkedin