Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Saopštenja za štampu

Ovde ćete naći najnovija saopštenja za štampu o preduzeću kao i o proizvodima i uslugama EUROPART-a.

Svi tekstovi i slike su odobreni za uredničku upotrebu. Za sve druge vrste upotrebe, naročito u reklamne svrhe, potrebna je izričita saglasnost EUROPART-a.

Molimo za razumevanje da ovaj servis nudimo samo novinarima sa odgovarajućom potvrdom (novinarska legitimacija, izvod iz impresuma, potvrda uredništva).

 

Kontakt za štampu

EUROPART Holding GmbH
Daniel Zinn
Martinstr. 13
58135 Hagen, Немачка
Pošalji e-poruku
Prikaži saopštenja za štampu:
Rezultat pretraživanja: 44 Pronađena su saopštenja za štampu