Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

EUROPART Hungaria Kft.

Györ

Csipkegyári ut 2-4
9025 Györ

Tel.: +36 96517336
Faks:

Podružnica
Osoba za kontakt:
Hunor Forgács
Radna vremena:
Pon. – Pet. 7.30 – 17.30 Sati
Sub. 8.00 – 12.00 Sati

Pronađi drugu podružnicu ili radionicu