Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

EUROPART Bulgaria EOOD

Sofia

Abagar Str. 22E
1138 Sofia

Tel.: +359 29761918
Faks: +359 29791489

Podružnica
Osoba za kontakt:
Plamen Minkov
Radna vremena:
Pon. – Pet. 8.30 – 18.00 Sati
Sub. 9.00 – 13.00 Sati

Pronađi drugu podružnicu ili radionicu