Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

BH EUROPART D.O.O.

PJ Tešanj

Rosulje bb, Jelah
74264 Jelah

Tel.: +387 32667360
Faks: n/a

Podružnica
Osoba za kontakt:
Dino Salkić
Radna vremena:
Pon. – Pet. 8.00 – 17.00 Sati
Sub. 8.00 – 14.00 Sati

Pronađi drugu podružnicu ili radionicu