Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Termopapir

Narudžbeni broj: 9689 030 203

Područje primene
za digitalne tahografe (EG kontrolne uređaje)

Tekst o proizvodu
zbog dozvole za sve proizvođače moguća je fleksibilna upotreba kao i čuvanje koje je optimalno za količinu i troškove

Informacije o proizvodu

  • Marka EUROPART