Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Uređaj za mlazno peskiranje

Narudžbeni broj: 9670 811 200

Opseg isporuke
Crevo 5 m

Tehnički podaci
Potrošnja vazduha prosečno 170 l/min, kontinuirano 240 l/min

Tekst o proizvodu
za mobilnu upotrebu, Klasifikacija 1- normalni zahtevi , materijal za peskarenje koji se može koristiti: korund, čelične kugle, staklene perle

Informacije o proizvodu

  • Crevo-Ø 8 mm
  • Model 8112
  • Prečnik mlaznice-Ø 5 mm
  • Priključak za vazduh 1/4 " AG
  • Pritisak, maks. 6,7 bar
  • Težina 2,35 kg
  • Veličina partikla 0,4-0,8 mm
  • Zapremina posude 10 l