Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Komplet potisnih trnova

za radioničku presu od 40/50 t

Narudžbeni broj: 9539 641 812

Opseg isporuke
Komplet držača šiljka i šiljci 12, 14, 16, 20, 22, 25, 30 mm

Informacije o proizvodu

  • Izvedba 7-delni