Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Sonda za uzimanje uzoraka gasa

Narudžbeni broj: 9539 005 020

Područje primene
za transportna motorna sredstva

Informacije o proizvodu

  • Dužina creva 3,5 m
  • Izvedba sa brzim priključkom