Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Teretno motorno vozilo-sedište šofera

Narudžbeni broj: 9361 040 657

Napomena
Ova sedišta smeju da se ugrađuju samo kod vozila kod kojih je fabrički ugrađen sistem sigurnosnog pojasa sa pričvršćivanjem u 3 tačke.

Tekst o proizvodu
Sedište za vozača sa sistemom sigurnosnog pojasa sa pričvršćivanjem u 3 tačke, ugrađen sistem automatskog pozicioniranja, brzo spuštanje, podešavanje nagiba sedišta, podešavanje dužine i podešavanje naslona sedišta.

Informacije o proizvodu

  • Dubina 635 mm
  • Izvedba standard
  • Marka Grammer
  • Model ARIZONA
  • Uporedni broj Grammer 1040657
  • Visina 260 mm
  • Širina 490 mm
  • Širina trake 216 mm
  • Primena kod transportnih motornih sredstava IVECO EuroCargo
  • Proizvođač vozila Iveco