Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Prsten lonca

Narudžbeni broj: 8772 002 110

Informacije o proizvodu

  • Broj komada 2
  • Težina 1,18 kg
  • Uporedni broj Dinex 49841
  • MAN-Uporedni broj MAN 81.15502-5120
  • Primena kod autobusa MAN NL (A10)
  • Proizvođač vozila MAN