Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Stezni prsten za cev za otpadne gasove

Narudžbeni broj: 8730 128 700

Upućivanje na sliku
(Slika slično)

Informacije o proizvodu

  • Marka Dinex
  • Težina 0,37 kg
  • Uporedni broj Dinex 99710
  • Ø 110,5 mm
  • MB-Uporedni broj Mercedes-Benz 715 551 105 01
  • Primena kod autobusa MAN Lion's City (A37/A47)
  • Proizvođač vozila MAN, Mercedes-Benz