Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Krilata navrtka

Narudžbeni broj: 6663 012 000

Napomena
slično DIN 315

Informacije o proizvodu

  • DIN 315
  • Materijal Oplemenjeni čelik A2
  • Navoj M12
  • Oblik američki oblik
  • Osobine materijala nerđajući
  • Težina 6,000 kg/100 komad
  • Visina 22.3 mm
  • Širina krila 47.5 mm