Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Krilata navrtka

Narudžbeni broj: 6663 010 000

Napomena
slično DIN 315

Informacije o proizvodu

  • DIN 315
  • Materijal Oplemenjeni čelik A2
  • Navoj M10
  • Oblik američki oblik
  • Osobine materijala nerđajući
  • Težina 3,500 kg/100 komad
  • Visina 17.3 mm
  • Širina krila 35.3 mm