Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Krilata navrtka

Narudžbeni broj: 6663 008 000

Napomena
slično DIN 315

Informacije o proizvodu

  • DIN 315
  • Materijal Oplemenjeni čelik A2
  • Navoj M8
  • Oblik američki oblik
  • Osobine materijala nerđajući
  • Težina 1,700 kg/100 komad
  • Visina 14.8 mm
  • Širina krila 30.3 mm