Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Krilata navrtka

Narudžbeni broj: 6663 006 000

Napomena
slično DIN 315

Informacije o proizvodu

  • DIN 315
  • Materijal Oplemenjeni čelik A2
  • Navoj M6
  • Oblik američki oblik
  • Osobine materijala nerđajući
  • Težina 0,800 kg/100 komad
  • Visina 12.9 mm
  • Širina krila 26.8 mm