Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Kompresor

Narudžbeni broj: 6421 038 534

Područje primene
kompresor vazduha, sa pločom ventila

Informacije o proizvodu

  • Primena kod transportnih motornih sredstava RENAULT Magnum, Premium 2, Premium, Kerax, Maxter, R
  • Proizvođač vozila Renault
  • RENAULT-Uporedni broj Renault 5001867708