Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Vijak sa šestougaonom glavom

Narudžbeni broj: 5033 411 048

Napomena
Sl. 201, 202

Opseg isporuke
sa maticom

Područje primene
SAF-osovine

Informacije o proizvodu

  • Dužina 200 mm
  • Navoj M30
  • Primena kod SAF INTRADISC-IO/IU MODUL-M/O/U
  • Proizvođač osovine SAF
  • SAF-Uporedni broj SAF 3.341.1048.19