Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Kombinovani kočni cilindar

Narudžbeni broj: 3800 038 400

Informacije o proizvodu

  • Podizanje 64 mm
  • Pogonski pritisak 8 bar
  • Pritisak oslobađanja 5.1 bar
  • Tip 20/24
  • Uporedni broj WABCO 925 380 101 0
  • BPW-uporedni broj BPW 05.444.44.01.0
  • Proizvođač osovine Valx