Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Kombinovani kočni cilindar

sa duplom membranom

Narudžbeni broj: 3734 618 111

Informacije o proizvodu

  • Dužina klipnjače 186 mm
  • Marka EUROPART
  • Pogonski pritisak 10,2/8,5 bar
  • Tip 24/30
  • Uporedni broj WABCO 925 376 000 0
  • BPW-uporedni broj BPW 05.444.20.01.1
  • Proizvođač osovine Valx