Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Kombinovani kočni cilindar

sa duplom membranom

Narudžbeni broj: 3731 363 031

Informacije o proizvodu

  • Dužina klipnjače 186 mm
  • Marka EUROPART
  • Pogonski pritisak 10,2/8,5 bar
  • Tip 30/30
  • Uporedni broj WABCO 925 377 000 0
  • Proizvođač osovine Valx