Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Membranski kočioni cilindar

Univerzalno vođenje

Narudžbeni broj: 3700 000 020

Informacije o proizvodu

  • Izvedba sa 186 mm poluga sa navojom
  • Marka EUROPART
  • Pogonski pritisak maks. 10 bar
  • Tip 20
  • Uporedni broj WABCO 423 105 900 0
  • Proizvođač osovine Valx