Cea mai apropiata sucursală de locația dumneavoastră: Nu se aplică

EUROPART – sistem de informare

Subiectul Conformitate este foarte discutat în ziua de astăzi. Dar, ce este de fapt ”Conformitatea”? Prin ”Conformitate” se înțelege o centralizare de directive și standarde de comportament.

 

Dar, ce înseamnă aceasta cu referire la EUROPART?

Toți directorii, persoanele de conducere și angajații/angajatele întreprinderii noastre sunt obligați să respecte prevederile legale, programul de valori și standardele de comportament. Acestea sunt centralizate la noi în Codul de conduită. Toți angajații/angajatele trebuie să se familiarizeze cu conținutul acestei directive, să-l cunoască și să acționeze corespunzător. Deoarece acest program de valori cu standardele sale de comportament formează baza pentru munca noastră zilnică. La aceasta persoanele de conducere au o răspundere deosebită privind transmiterea și aplicarea programului de valori și standardelor de comportament.

Nerespectarea principiilor noastre orientate către valoare dăunează întreprinderii noastre. Din acest motiv toți angajații/angajatele sunt obligați/obligate să anunțe autorităților competente orice nerespectare, încălcare sau violare de legi și directive, pe care o observă. În plus și partenerii externi de afaceri au posibilitatea să transmită în mod anonim mesaje pe pagina noastră de internet.

Din acest motiv am creat un sistem de informare EUROPART, care permite informatorilor să transmită mesajul lor în mod anonim unui avocat de încredere, căruia îi este interzis legal să divulge numele lor.

Pe aici ajungeți la sistemul de informare!

Facebook
Linkedin