KLAUZULA INFORMACYJNA

KORZYSTANIE ZE STRONY - www.europart.net/pl

Z przyjemnością odnotowujemy Twoje wizyty na naszej stronie internetowej,  zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami. Za pośrednictwem niniejszej Informacji o ochronie danych pragniemy poinformować,  jakie dane przetwarzamy, a także kiedy i jak je przechowujemy – zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony danych.
Strony internetowe EUROPART mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, do których nie mają zastosowania poniższe postanowienia dotyczące ochrony danych.
Informacje ogólne
Przy każdym dostępie użytkownika do strony www.europart.net/pl należącej do EUROPART Holding i przy każdym poborze danych, dane dotyczące tego procesu będą przechowywane w rejestrze zdarzeń (pliku dziennika). Przechowywanie to służy wyłącznie celom wewnętrznym związanym z funkcjonowaniem systemu i celom statystycznym. W szczególności przechowywane będą następujące rekordy dotyczące każdego poboru danych:
- Nazwa pobranego pliku
- Data i godzina pobrania
- Ilość przesłanych danych
- Wiadomość, czy pobieranie powiodło się
- Opis typu użytej przeglądarki internetowej
- Domena zapytująca

Dane osobowe zapisywane są tylko wtedy, gdy tego rodzaju dane zostaną nam udostępnione, na przykład podczas rejestracji lub celem wykonania umowy. Pracownicy EUROPART Holding zobowiązują się zachować dane osobowe w poufności. Przekazywanie tych danych osobom trzecim następuje wyłącznie, gdy jest to konieczne celem wykonania umowy. Podobnie, EUROPART Holding nakłada na takie osoby trzecie obowiązek przestrzegania wymogów w zakresie ochrony danych i zachowania tajemnicy.
Wszystkie dane pod adresem internetowym www.europart.net/pl umieszczone na naszych serwerach i tam przechowywane są zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem przez szeregowy system bezpieczeństwa. Pracownicy EUROPART Holding okresowo sprawdzają efektywność zabezpieczeń.
Opuszczając naszą stronę internetową przykładowo poprzez kliknięcie na baner z reklamą, a tym samym przechodząc na zewnętrzną stronę internetową, następuje pobranie tak zwanych “ciasteczek” (pliki cookies) z przywołanej zewnętrznej strony internetowej. EUROPART Holding nie ponosi odpowiedzialności prawnej za to działanie. Odwołać należy się do Polityk Prywatności naszych partnerów reklamowych w zakresie dotyczącym stosowania tak zwanych „ciasteczek” i przechowywanych przez nich danych.   
Wtyczki społecznościowe
EUROPART korzysta z tak zwanych wtyczek społecznościowych (dalej wtyczek) sieci społecznościowych Facebook, Youtube i LinkedIn.
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową wtyczki te są standardowo nieaktywne, tj. nie przesyłają one żadnych danych do tych sieci społecznościowych bez podjęcia odpowiednich działań przez odwiedzającego naszą stronę. Konieczna jest aktywacja wtyczek poprzez kliknięcie na nie przed umożliwieniem skorzystania z nich.  
Gdy już zostaną aktywowane, powstaje bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci społecznościowych. Zawartość wtyczek jest wówczas przesyłana przez sieci społecznościowe bezpośrednio do Twojej przeglądarki i inkorporowana przez Twoją przeglądarkę na stronie internetowej.    
Po aktywacji wtyczki odpowiednia sieć społecznościowa może już zbierać dane bez względu na to, czy nastąpi interakcja z wtyczką, czy też nie. Jeśli nastąpi logowanie do sieci społecznościowej, to sieć może przypisać Twoją wizytę na tej stronie internetowej Twojemu kontu użytkownika.   
Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez sieci społecznościowe za pośrednictwem wtyczek. Co do celu i zakresu zbierania danych i ich dalszego przetwarzania oraz wykorzystania przez sieci społecznościowe jak też Twoich praw w tym zakresie oraz opcji ustawień prywatności należy się odnieść do odpowiednich polityk prywatności tych sieci społecznościowych.   
Automatycznie rejestrowane dane nie będące danymi osobowymi, generowanie plików cookie (ciasteczek)
Wchodząc na nasze strony internetowe, czasami (tj. nie poprzez rejestrację) generowana informacja jest automatycznie zbierana i nie może być przypisana do konkretnych osób (np. za pomocą przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego; nazwy domen stron internetowych, z których uzyskiwany jest dostęp za pośrednictwem linku internetowego; liczby wejść; średniego czasu przebywania na stronie; wyszukiwanych stron). My i spółki wchodzące w skład naszej grupy wykorzystujemy te informacje celem ciągłego ulepszania i uaktualniania wyglądu naszej strony internetowej, jak też zwiększania atrakcyjności zawartych na niej treści.   
Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych może się zdarzyć, że pochodząca od nas informacja w formie pliku cookie zostanie przesłana na Twój komputer i będzie automatycznie rozpoznawać Twój komputer podczas kolejnego wejścia na naszą stronę internetową. Miedzy innymi pliki cookie pozwalają nam dostosowywać naszą stronę internetową do Twoich preferencji lub przechowywać hasło tak, by nie było konieczności jego każdorazowego wprowadzania przy odwiedzaniu naszej strony internetowej. Jeśli nie chcesz, abyśmy rozpoznawali informacje dotyczące Twojego komputera, proszę ustaw swoją przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookie z dysku twardego Twojego komputera, blokowała pliki cookie lub ostrzegała zanim plik cookie zostanie zapisany.     
Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analiz internetowych firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki Cookies (“ciasteczka”), pliki tekstowe, które zapisywane są na Twoim komputerze, a które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Dane wytworzone przez plik Cookie a dotyczące korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej (w tym Twój adres IP, który jednak jest zanonimizowany przed zapisaniem za pomocą metody _anonymizeIp() tak, by nie mógł już być przypisany do połączenia) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatora strony internetowej oraz dla świadczenia dodatkowych usług związanych ze stroną internetową i korzystaniem z internetu. W stosownych przypadkach, Google przekazywać będzie te informacje osobom trzecim, o ile wynika to z obowiązku nałożonego przepisami prawa lub też w zakresie, w jakim strony trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google. W żadnych okolicznościach Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google.
Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które zostały zebrane przez Google w sposób opisany powyżej i dla celów opisanych powyżej.
Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, jednakże pragniemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Co więcej, możesz zapobiec zapisywaniu danych tworzonych przez pliki cookie a związanych z Twoim korzystaniem ze strony internetowej (w tym Twojego adresa IP) i przesyłania ich Google, jak również przetwarzania takich danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki przeglądarki za pośrednictwem następującego linka   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Zapytania
W razie jakichkolwiek pytań, można kontaktować się z nami bezpośrednio pisząc na adres: EUROPART Holding, GmbH, Data Protection Officer, Martinstraße 13, D-58135 Hagen-Haspe, bądź mailowo: daneosobowe@europart.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW, OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH, PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Zgodnie z art. 13. Ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej RODO, oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych informujemy że:
1)    Spółka Europart International GmbH z siedzibą w Hagen, (58135) Niemcy, Martinstrasse 13 jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.
2)    W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się z osobą upoważnioną przez Administratora:  e-mail: daneosobowe@europart.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3)    Jako Administrator przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe m.in. w celach: realizacji usługi newsletter, obsługi zgłoszeń, które Pan/Pani do nas kieruje np. przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Panem/Panią w związku z świadczonymi usługami, w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celu realizacji współpracy zawodowej, w tym celów marketingowych  bądź umów współpracy  jakie łączą nas z Państwem.
4)    W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do których przetwarzania zgoda jest wymagana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
5)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6)    Odbiorcami Pani danych osobowych może być również: podmiot Spółka Europart International GmbH z siedzibą w Hagen, (58135) Niemcy, Martinstrasse 13 będącej głównym udziałowcem Spółki Europart Polska S.A. , firmy współpracujące w ramach obsługi IT, firmy współpracujące w ramach obsługi finansowo-prawnej, organy państwowe na podstawie odrębnych przepisów prawnych, firmy współpracujące w ramach obsługi windykacji należności.
7)    Dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby mające do tego upoważnienie nadane przez Administratora,  oraz zgodnie z technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa zapewnionymi przez Spółkę bądź na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYStAJĄCYCH Z PLATFORMY EWOS

Zgodnie z art. 13. Ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej RODO, oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych informujemy że:
1)    EUROPART POLSKA S.A. ul. Wojska Polskiego 65A, 98-300 Wieluń jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.
2)    W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się z osobą upoważnioną przez Administratora:  e-mail: daneosobowe@europart.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby
3)    Dane osobowe zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane podczas zakładania konta w platformie EWOS oraz aktualizowane podczas kolejnych transakcji zakupowych.
4)    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: • wykonania zawartej umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy EWOS, w tym dokonywania transakcji i płatności • obsługi zgłoszeń, które Panią/Panem do nas kieruje np. przez formularz kontaktowy • kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem usług • dodatkowo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane zgodnie z przepisami prawa dla celów podatkowych i rachunkowych • w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
5)    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi wysyłki towaru. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie do momentu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
6)    Dane osobowe mogą być udostępnione innym firmom przetwarzające dane na potrzeby firmy EUROPART Polska S.A., takim jak: podmiot Spółka Europart International GmbH z siedzibą w Hagen, (58135) Niemcy, Martinstrasse 13 będącej głównym udziałowcem Spółki Europart Polska S.A., serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, firmy współpracujące w ramach obsługi IT, firmy współpracujące w ramach obsługi finansowo-prawnej, organy państwowe na podstawie odrębnych przepisów prawnych, firmy współpracujący w ramach obsługi windykacji należności.
7)    . Dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA oraz innych firm bez Pani/Pana zgody.
8)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora danych aż do ustania umowy wiążącej lub do momentu wynikającego z przepisów prawnych. Jeżeli nie wymagają tego przepisy prawa może Pani/Pan ubiegać się o usunięcie danych.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym w Europart Polska S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROPART Polska S.A. z siedzibą w Wieluniu 98-300, ul. Wojska Polskiego 65a wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wieluniu pod numerem KRS 000030127.
2.    Kontakt w sprawie przetwarzanych danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@europart.pl;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z prowadzonym procesem rekrutacyjnym na aplikowane stanowisko oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
4.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być ujawnione Spółce Europart International GmbH z siedzibą w Hagen, (58135) Niemcy, Martinstrasse 13 będącej głównym udziałowcem Spółki Europart Polska S.A..
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego a następnie zostaną zniszczone i usunięte.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7.    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV, a wykraczających poza zakres ustawowy tj.: adres e-mail i numer telefonu, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Dane te są przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu i sprawnego prowadzenia procesu rekrutacji.
8.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11.    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do Organizacji międzynarodowych.

Twoja zgoda dotyczy następujących domen:

Twój obecny stan zgody: 

Zmień swoją zgodę  |  Wycofaj zgodę
Wyraź zgodę
Facebook
Youtube
Linkedin
Wybierając opcję „Zgadzam się na wszystkie pliki cookie”, zezwalasz nam na korzystanie z plików cookie, a tym samym umożliwiasz nam, aby nasze strony i ich funkcje były idealne dla Ciebie. Możesz także dowolnie wybrać pliki cookie i przetwarzanie, na które chcesz zezwolić. W takim przypadku potwierdź swój wybór przyciskiem „Zgadzam się”. Jeśli nadal korzystasz z naszej strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę „ochrona danych”. Tam możesz zobaczyć, jakich danych używamy do jakich celów. Ponadto zawsze możesz wycofać lub zmienić zgodę na stronie internetowej.
Ochrona danych
Zaakceptuj wybrane pliki cookie Zaakceptuj wszystkie pliki cookie