Zarząd

Kierownictwo firmy EUROPART jest w kluczowy sposób odpowiedzialne za rozwój, definiowanie strategicznych celów oraz realizację wartości przedsiębiorstwa. Zespół zarządzający firmą EUROPART łączy ze sobą profesjonalny know-how oraz wieloletnie doświadczenie z odpowiedzialnym postępowaniem i zaangażowaniem osobistym. Kierownictwo firmy EUROPART w pełni reprezentuje politykę przedsiębiorstwa zorientowaną na potrzeby klientów, zmierzającą jednocześnie do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

Olaf Giesen
Chief Executive Officer

Od marca 2018 r., Olaf Giesen, jako dyrektor generalny (CEO) jest odpowiedzialny za grupę EUROPART. Wcześniej, jako prezes spółki EUROPART Trading GmbH, kierował on dystrybucją w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii i Luksemburgu (Europa Środkowa). Pan Giesen pracuje w EUROPART od 2014 roku, wcześniej był kierownikiem działu dystrybucji w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Na tym stanowisku kierował on ważnymi projektami dystrybucyjnymi w firmie EUROPART i był odpowiedzialny zarówno za 50 przedstawicielstw spółki, wliczając w to wszystkie spółki joint venture oraz partnerów kooperacyjnych, jak i za zarządzanie firmą SCHLOSSER EUROPART, z filiami w Berlinie i okolicy.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie EUROPART pełnił funkcję prezesa spółki ds. dystrybucji i zarządzania kategoriami produktów (Category Management) w firmie Auto Teile Unger (ATU) oraz prezesa spółki PV Automotive. Ostatnią pełnioną przez niego funkcją była funkcja prezesa spółki Hofmeister & Meincke.

Sebastian Kamphaus
dyrektor działu zarządzania kategoriami produktów

Jako dyrektor działu zarządzania kategoriami produktów jest Sebastian Kamphaus od lutego 2018 r. odpowiedzialny za nabycie, zarządzanie produktami, ustalanie cen i rozwój dostawców. Pan Kamphaus pracuje w przedsiębiorstwie EUROPART od 2013 r. Zorganizował on dział zaopatrzenia międzynarodowego, do którego należy dział zaopatrzenia, dział zarządzania jakością, dział szkoleń technicznych i strategicznych oraz EUROPART Consulting Ltd. w Azji. Na tym stanowisku był on również odpowiedzialny za dalszy rozwój i ugruntowanie pozycji własnej marki EUROPART Premium Parts na rynku. Od grudnia 2017 r. kieruje on działem techniki pojazdów w obrębie działu zarządzania kategoriami produktów. Przed sprawowaniem swojej funkcji w EUROPART ten dyplomowany ekonomista zbierał doświadczenie w branży i w dziedzinie zaopatrzenia - między innymi w Grohe Water Technologies i  Bilstein Group.

Patrick Golder
Director Human Resources International

Patrick Golder jest od sierpnia 2018 zatrudniony jako Director Human Resources International w EUROPART.  Od 2001 roku pełni funkcje związane z kierowaniem personelem w branży. Najpierw w ZF, ponosząc odpowiedzialność na poziomie globalnym i angażując się w międzynarodowe projekty, zanim w 2009 przeniósł się do VOLVO Trucks. Tam przejął dział kierowania personelem w zakresie czynności Sales & Service dla regionu DACH. Od 2013 roku przejął operacyjną odpowiedzialność za spółki regionalne Badenia-Wirtembergia, Bawaria oraz Hesja. Od 2016 roku prowadził obszar warsztatów/ serwisu w Niemczech.

Dr. Reiner Schmitz
Director Supply Chain

Dr. Reiner Schmidt pełni od kwietnia 2018 stanowisko Director Supply Chain. Doktor inżynier był wcześniej wsparciem dla rynku w WM SE/Trost Fahrzeugteile, gdzie pełnił funkcję Director Corporate Replenishment. W Japan Tobacco International pełnił różne funkcje kierownicze na obszarach Supply Chain, IT oraz Compliance inne. W firmie Vaillant był odpowiedzialny za wdrożenie nowego systemu zarządzania w ramach Supply Chain oraz logistykę koncernu.

Katrin Nüsse
Director Legal Affairs

Od października 2018 Katrin Nüsse jest zatrudniona jako Director Legal Affairs w obszarach prawa, nieruchomości, ubezpieczeń, SHEQ w EUROPART. Prawniczka, która zaczęła w 2012 jako kierownik działu prawnego, opracowała dla przedsiębiorstwa niezbędne prawnie standardy i struktury procesu, uczestnicząc w istotnych zmianach struktury i akwizycji grupy EUROPART. Wniosła też doświadczenie syndyka z Metro AG w obszarze handlu hurtowego. Jako adwokat doradza we wszystkich obszarach prawa gospodarczego.

Facebook
Youtube
Linkedin