Zarząd

Kierownictwo firmy EUROPART jest w kluczowy sposób odpowiedzialne za rozwój, definiowanie strategicznych celów oraz realizację wartości przedsiębiorstwa. Zespół zarządzający firmą EUROPART łączy ze sobą profesjonalny know-how oraz wieloletnie doświadczenie z odpowiedzialnym postępowaniem i zaangażowaniem osobistym. Kierownictwo firmy EUROPART w pełni reprezentuje politykę przedsiębiorstwa zorientowaną na potrzeby klientów, zmierzającą jednocześnie do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

Olaf Giesen
Chief Executive Officer

Od marca 2018 r., Olaf Giesen, jako dyrektor generalny (CEO) jest odpowiedzialny za grupę EUROPART. Wcześniej, jako prezes spółki EUROPART Trading GmbH, kierował on dystrybucją w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii i Luksemburgu (Europa Środkowa). Pan Giesen pracuje w EUROPART od 2014 roku, wcześniej był kierownikiem działu dystrybucji w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Na tym stanowisku kierował on ważnymi projektami dystrybucyjnymi w firmie EUROPART i był odpowiedzialny zarówno za 50 przedstawicielstw spółki, wliczając w to wszystkie spółki joint venture oraz partnerów kooperacyjnych, jak i za zarządzanie firmą SCHLOSSER EUROPART, z filiami w Berlinie i okolicy.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie EUROPART pełnił funkcję prezesa spółki ds. dystrybucji i zarządzania kategoriami produktów (Category Management) w firmie Auto Teile Unger (ATU) oraz prezesa spółki PV Automotive. Ostatnią pełnioną przez niego funkcją była funkcja prezesa spółki Hofmeister & Meincke.

Sebastian Kamphaus
dyrektor działu zarządzania kategoriami produktów

Jako dyrektor działu zarządzania kategoriami produktów jest Sebastian Kamphaus od lutego 2018 r. odpowiedzialny za nabycie, zarządzanie produktami, ustalanie cen i rozwój dostawców. Pan Kamphaus pracuje w przedsiębiorstwie EUROPART od 2013 r. Zorganizował on dział zaopatrzenia międzynarodowego, do którego należy dział zaopatrzenia, dział zarządzania jakością, dział szkoleń technicznych i strategicznych oraz EUROPART Consulting Ltd. w Azji. Na tym stanowisku był on również odpowiedzialny za dalszy rozwój i ugruntowanie pozycji własnej marki EUROPART Premium Parts na rynku. Od grudnia 2017 r. kieruje on działem techniki pojazdów w obrębie działu zarządzania kategoriami produktów. Przed sprawowaniem swojej funkcji w EUROPART ten dyplomowany ekonomista zbierał doświadczenie w branży i w dziedzinie zaopatrzenia - między innymi w Grohe Water Technologies i  Bilstein Group.

Facebook
Youtube
Linkedin