Bli en leverandør

Som ledende forhandler av byttedeler, tilbehør og andre produkter for yrkesbiler i Europa søker vi kontinuerlig etter nye produkter som kan utvide vårt omfattende leveringsprogram. Er du/dere produsent av byttedeler eller tilbehør for lastebil, varebil, tilhenger og buss og ønsker at ditt firmas produkter skal tas opp i EUROPART-sortimentet? Da kan du kontakte oss i dag.

1
2
3
4
5
6
7

Gennerell informasjon

@

Videre

Ansatt

Ansvarlig person (vennligst legg ved organisajonskart)

@
@
@
@
@

Investeringer i EU

Firmaets omstning i Euro

Firmaets omsetnning - markedsandel i %

Firmaets omsetnning for OEM-IAM i %

Produksjonssted

Maskiner (Vennligst oppgi i eget dokument)

Produksjons-program

Merking av artikler

Patenter

Brukeravtale med paten-innehaver

Kvalitets-sikring

Det forlanges en DIN ISO 9001 godkjenning av firmaet med hensyn til kvalitetsikring.

Underleverandør

Hva er minstekravet som stilles til kvalitets-system?
Det forlanges en DIN ISO 9001 godkjenning av firmaet med hensyn til kvalitetsikring.

Leveringsprosent i %

???other.insurance???

Kunde

De fem største OEM kundene

De fem største IAM kundene

Riktig informasjon bekreftes herved