Varslingssystem

Hagen, 22.08.2016

Samsvar er et uttrykk vi ofte hører for tiden. Men hva betyr egentlig samsvar?

Med dette uttrykket forstår vi en sammenfatting av retningslinjer og regler for hvordan man skal forholde seg i forretningslivet. Les mer