Veien til det internasjonale handelsforetaket

Fra grunnleggelsen for mer enn 70 år siden har EUROPART utviklet seg fra en lokal forhandler til et internasjonalt foretak med filialer i 27 land og innkjøpskilder i hele verden, og som likevel som alltid, er sterkt knyttet til utgangspunktet Tyskland. På veien til å bli et handelsforetak for reservedeler for nyttekjøretøy og verkstedbehov for hele Europa var det mange viktige milepeler:

Milepeler

1948

Grunnlegging som Westdeutsche Federnzentrale Wachenfeld & Co. Foretaket var spesialister på handel for biler og bilfjærer for reservemarkedet

1960 – 1978

Utvidelse av sortimentet til flere reservedeler for nyttekjøretøyer og utvikling til fulle sortimenter

1979

Innretning mot Europa begynner med de første filialene i Danmark og senere i Storbritannia

1995

Innføring av det egne merket EUROPART

2000

Navneendring for foretaket til EUROPART. Den internasjonale ekspansjonen forsterkes ytterligere

2005

Åpning av sentrallageret i Werl

2007

Første filial utenfor Europa i Dubai

2010

Etablering av verkstedkonseptene TrailerSTATION og TruckSTATION

2011

De finansielle investorene Triton og Paragon overtar

2013

Strategisk nyinnretning og fokus på kjernevirksomheten reservedeler for nyttekjøretøy

2014

Oppbygning av innkjøpsplattformen Kina og åpning av kontoret i Shanghai

2015

Utbygging av sortimentet og den faglige kompetansen for buss-segmentet

2016

Utvidelse av nettverket i Sverige – Oppkjøp av LvD og Trailereffekter

2017

Med ALPHA får EUROPART en ny eier