EUROPART – Varslingssystem

Samsvar er et uttrykk vi ofte hører for tiden. Men hva betyr egentlig samsvar? Med dette uttrykket forstår vi en sammenfatting av retningslinjer og regler for hvordan man skal forholde seg i forretningslivet.

 

Men hva betyr dette for EUROPART?

Alle medarbeiderne i bedriften vår, uavhengig av stilling, er forpliktet til å overholde de lovpålagte retningslinjene, verdiprogrammet og de etiske retningslinjene. Disse er sammenfattet i våre retnlingslinjer for god forretningsskikk. Alle medarbeidere skal gjøre seg kjent med innholdet i disse retningslinjene og handle i overensstemmelse med dem. Dette verdiprogrammet med de etiske retningslinjene danner grunnlaget for vårt daglige arbeid. Ledelsen har et spesielt ansvar for å formidle og omsette disse verdiene og retningslinjene. 

Brudd på disse verdiorienterte grunnsteinene skader bedriften vårt. Derfor er alle medarbeiderne våre forpliktet til å informere korrekt instans om ethvert brudd på disse verdiene og retningslinjene. I tillegg har også eksterne forretningspartnere mulighet til å sende inn anonyme meldinger via vår hjemmeside. 

Til dette formål har vi opprettet et system for varsling som dekker hele EUROPART. Dette gjør det mulig for varsleren å si fra anonymt til en juridisk rådgiver som er forpliktet til å holde varslerens identitet skjult.

Her finner du varslingssystemet!

Når du velger "Godta alle informasjonskapsler", samtykker du til at vi bruker informasjonskapsler for å utforme nettsidene og funksjonene våre så de passer til deg. Du har også mulighet til selv å velge hvilken type informasjonskapsler du vil godta. I så fall skal du bekrefte valget med "Godta". Hvis du fortsetter å bruke nettsiden vår, samtykker du automatisk til bruk av informasjonskapsler. Du finner mer informasjon på siden med "Personvernerklæring". Der ser du hvilken informasjon vi bruker til hvilke formål. Du har dessuten mulighet til når som helst å trekke tilbake eller endre samtykket ditt.
Personvernerklæring
Godta utvalgte informasjonskapsler Godta alle informasjonskapsler