Dichtsbijzijnde filiaal t.o.v. huidige plaats: Niet vindbaar

iPaper – nieuwe, interactieve PDF-boekenkast

Hagen, 19.09.2017

Vanaf nu kunt u onze nieuwe, interactieve tool gebruiken. Daar zal u alle catalogi, speciale aanbiedingen en favorieten terugvinden in het zogenaamde flipbook-formaat. iPaper biedt verschillende nieuwe functies waaronder de optie om uw eigen catalogi te creëren (flipbooks).
Ga van hieruit naar de nieuwe PDF-boekenkast.
In de toekomst zal u iPaper kunnen terugvinden onder de menu-optie “Services”!

Door het selecteren van “Alle cookies accepteren” geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken waarmee wij onze websites en de functionaliteit daarvan ideaal voor u vorm kunnen geven. U bent ook vrij om te kiezen welke cookies en verwerking u wilt toestaan. Bevestig in een dergelijk geval uw keuze door middel van de knop “Accepteren”. Wanneer u verder gebruik maakt van onze website accepteert u het gebruik van cookies. Voor meer informatie kunt u ons “Privacybeleid” raadplegen. Daar kunt u zien welke gegevens we gebruiken voor welke doeleinden. Daarnaast hebt u op de website te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of te wijzigen.
Privacybeleid
Geselecteerde cookies accepteren Alle cookies accepteren